Skip to main content

Nyhetsartikler

- Vi har fått mange gode innspill til regjeringens nye reiselivsstrategi

Kontakt

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

Send email

– Vi vet at en krevende sommer har gjort at mange trenger litt mer tid på seg. Med utvidet åpningstid for den digitale innspillskassen håper vi at flere vil sende oss synspunkter om hvilken kurs norsk reiseliv skal styres etter i årene som kommer, sier Bratland Holm. Hun føyer til at den digitale innspillskassen på ingen måte er det eneste verktøyet som brukes i utformingen av vår felles, nye nasjonale reiselivsstrategi.

Rundebordsamtaler starter nå

En annen nyttig del av strategiprosessen er rundebordsamtaler, som settes i gang for fullt nå i midten av september. Til disse har Innovasjon Norge invitert 230 representanter til 30 digitale møter, som på grunn av koronasituasjonen nå gjennomføres digitalt.

- Deltakerne representerer ulike fagmiljøer og ståsteder, som nasjonale kjeder, opplevelsesleverandører, guider, havfisketurismeaktører, transportører til FoU-miljøer, bransjeorganisasjoner, destinasjoner, frivillige organisasjoner med mer. Vi ser fram til å snakke med hele spekteret av reiselivsaktører og andre som jobber med reiselivsnæringen i tiden framover, sier Bratland Holm.

Målet er et sterkere og mer bærekraftig reiselivs-Norge

Rundebordsamtalene er et viktig ledd i innsiktsarbeidet før strategien utmeisles og overleveres til regjeringen. Hovedtemaene som vil bli diskutert er de samme som er tema i den digitale innspillskassen:

  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig utvikling og omstilling
  • Rammebetingelser, strukturer og kompetanse.

- Vi er naturlig nok interessert i å høre om situasjonen for de enkelte delene av reiselivet, men i denne samtalen er vi nok enda mer opptatt av å diskutere mulige mål, strategier og løsninger for hvordan vi kan bygge opp et sterkere og mer bærekraftig reiselivs-Norge etter koronakrisen, sier Bratland Holm. 

Digital innspillskasse åpen fram til 9. oktober

Alles mening er verdifull for arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien. De som ønsker å bidra, men som ikke skal delta i rundebordsamtalene, inviteres derfor til å benytte seg av den digitale innspillskassen. Den holdes åpen noen uker ekstra, og her kan det gis innspill fram til og med 9. oktober.