x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Innovasjon Norge har prosjektledelse i arbeidet med å utvikle en strategi for reiselivet.
Innovasjon Norge har prosjektledelse i arbeidet med å utvikle en strategi for reiselivet.
Innovasjon Norge har prosjektledelse i arbeidet med å utvikle en strategi for reiselivet..
Photo: marchmeena29/iStock
Innovasjon Norge har prosjektledelse i arbeidet med å utvikle en strategi for reiselivet..
Photo: marchmeena29/iStock

- Vi har fått mange gode innspill til regjeringens nye reiselivsstrategi

Det sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, som nå ser fram til både oppstart av rundebordsamtaler og enda flere innspill i den digitale innspillskassen.
September 10, 2020

– Vi vet at en krevende sommer har gjort at mange trenger litt mer tid på seg. Med utvidet åpningstid for den digitale innspillskassen håper vi at flere vil sende oss synspunkter om hvilken kurs norsk reiseliv skal styres etter i årene som kommer, sier Bratland Holm. Hun føyer til at den digitale innspillskassen på ingen måte er det eneste verktøyet som brukes i utformingen av vår felles, nye nasjonale reiselivsstrategi.

Rundebordsamtaler starter nå

En annen nyttig del av strategiprosessen er rundebordsamtaler, som settes i gang for fullt nå i midten av september. Til disse har Innovasjon Norge invitert 230 representanter til 30 digitale møter, som på grunn av koronasituasjonen nå gjennomføres digitalt.

- Deltakerne representerer ulike fagmiljøer og ståsteder, som nasjonale kjeder, opplevelsesleverandører, guider, havfisketurismeaktører, transportører til FoU-miljøer, bransjeorganisasjoner, destinasjoner, frivillige organisasjoner med mer. Vi ser fram til å snakke med hele spekteret av reiselivsaktører og andre som jobber med reiselivsnæringen i tiden framover, sier Bratland Holm.

Målet er et sterkere og mer bærekraftig reiselivs-Norge

Rundebordsamtalene er et viktig ledd i innsiktsarbeidet før strategien utmeisles og overleveres til regjeringen. Hovedtemaene som vil bli diskutert er de samme som er tema i den digitale innspillskassen:

  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig utvikling og omstilling
  • Rammebetingelser, strukturer og kompetanse.

- Vi er naturlig nok interessert i å høre om situasjonen for de enkelte delene av reiselivet, men i denne samtalen er vi nok enda mer opptatt av å diskutere mulige mål, strategier og løsninger for hvordan vi kan bygge opp et sterkere og mer bærekraftig reiselivs-Norge etter koronakrisen, sier Bratland Holm. 

Digital innspillskasse åpen fram til 9. oktober

Alles mening er verdifull for arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien. De som ønsker å bidra, men som ikke skal delta i rundebordsamtalene, inviteres derfor til å benytte seg av den digitale innspillskassen. Den holdes åpen noen uker ekstra, og her kan det gis innspill fram til og med 9. oktober.

Om nasjonal reiselivstrategi

I 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) et mandat til Innovasjon Norge om å lede arbeidet med å utforme en helhetlig strategi for utvikling av norsk reiseliv. Denne skulle være klar ved årsskiftet 2020/21, men fristen for å levere strategien til oppdragsgiver NFD er nå utsatt til 1. mars neste år.

Les mer om strategiarbeidet

Kontakt

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør
Audun Pettersen
Audun Pettersen
Leder reiselivsutvikling