Skip to main content

Nyhetsartikler

Snowballkonferansen 2020 setter ‘smart tourism’ på agendaen

Snowballkonferansen 2020

Snowballkonferansen 2020

Snowballkonferansen er en årlig nasjonal konferanse med tema destinasjonsutvikling. Årets konferanse arrangeres 2. - 3. mars 2020 på Lillehammer. Snowballkonferansen arrangeres hvert år i vinterhalvåret, og er en nasjonal konferanse om destinasjonsutvikling. 

Målgruppen for konferansen er reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, arrangører, FoU-miljøer og offentlige aktører.

Foredragsholdere

Alt om Snowballkonferansen her

Det jobbes allerede godt både i Norge og i flere andre land med det som til sammen defineres i modellen for «smart tourism». Allikevel er det å jobbe strategisk med alt i sammenheng fortsatt relativt nytt for mange.

«Smart Tourism» er en modell hvor fokus er å utvikle intelligente, innovative og inkluderende løsninger innenfor bærekraft, tilgjengelighet, digitalisering og kultur & kreativitet.

En av pilarene innen «smart tourism» er at vi til tross for en global klimautfordring reiser stadig mer. Ifølge nye tall fra UNWTO ble det registrert 1,5 milliarder internasjonale turistankomster i verden i 2019. Dette var en økning på fire prosent fra året før, noe som også er prognosen for 2020. Totalt sett forventes det en vekst på 30 prosent i internasjonale ankomster de neste 10 årene – i verden.

Økende turisme bekrefter på den ene siden at dette er en industri med stadig økende viktighet for verdensøkonomien. Samtidig blir det stadig viktigere å forvalte verdens reisemål med en stadig mer finjustert tilnærming. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030,  også for reiselivet. Samtidig er det fortsatt mange som spør seg om hvordan reiselivet best mulig kan bli en del av løsningen.

Så - hvordan skal vi lykkes med å styre utviklingen i retning av bærekraftmålene og at reiselivet blir en del av løsningen?

Det er blant det Snowballkonferansen 2020 vil belyse i år.

Eksempler fra europeiske byer

På konferansen blir det også presentasjoner fra ulike byer i Europa som allerede jobber aktivt med tilnærmingen til alle ulike deler av «smart tourism», og som har mål om å bli «smarte destinasjoner». Innsatsen deres innebærer blant annet å utvikle intelligente, innovative og inkluderende løsninger innenfor bærekraft, tilgjengelighet, digitalisering og kultur & kreativitet.

  • Økt bevissthet om hvordan morgendagens gjester skal transporteres til destinasjonene og rundt på destinasjonen? Hvordan skal det utvikles tilgjengelighet for alle, også de med funksjonsnedsettelser?
  • Hvordan kan vi bruke teknologi til å skaffe mer kundeinnsikt, bedre kundedialog og utvikle nye forretningsmodeller? Fokuset vil være både på bedrifts- og destinasjonsnivå.
  • Hvordan kan kulturarv og kreative næringer bidra til bedre opplevelser for gjestene?

I tillegg blir det flere internasjonale og nasjonale foredrag innen temaene som definerer «smart».