Nyhetsartikler

Opptak av webinar om høstbart vilt

Det ble sett nærmere på funn og konklusjoner fra rapportene, som begge peker på hvilket potensiale og muligheter som ligger i å utvikle kommersielle jakttilbud og bruken av vilt i HoReCa.

Det var i overkant av 100 deltakere påmeldt, og det er tydelig at tematikken engasjerer bredt.

Related