Skip to main content

Nyhetsartikler

Opptak av webinar om høstbart vilt

Det ble sett nærmere på funn og konklusjoner fra rapportene, som begge peker på hvilket potensiale og muligheter som ligger i å utvikle kommersielle jakttilbud og bruken av vilt i HoReCa.

Det var i overkant av 100 deltakere påmeldt, og det er tydelig at tematikken engasjerer bredt.

Related