Skip to main content

Nyhetsartikler

Rekordfå utenlandsreiser i andre kvartal

Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i andre kvartal, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) på sine nettsider. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

Kraftig økning i feriereiser innenlands

Nesten ni av ti reiser som ble foretatt i andre kvartal var innenlands feriereiser. Vi dro på 3,2 millioner slike reiser, en økning på 39 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2019.

For utenlandsreiser var det et fall på 96 prosent.

Les hele artikkelen på SSB.no