Skip to main content

Nyhetsartikler

Populært internasjonalt nettkurs i bærekraftig reiseliv

Kontaktperson:

Brit Berntsen Reinsli

Prosjektleder

+47 915 94 025

Send email

I reiselivet oppleves en stigende etterspørsel etter bedrifter og reisemål som kan dokumentere at man jobber for en mer bærekraftig praksis. I mange næringer er system for kvalitet og bærekraft godt utviklet, men reiselivet henger noe etter.

I 2013 ble det utviklet internasjonale standarder for bærekraft rettet mot reisemål, turoperatører og overnattingsbedrifter. Disse globale standardene forvaltes av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), og vår egen merkeordning er basert på samme faglig grunnlag, dog tilrettelagt for norske forhold. 

Over 100 norske kommuner følger nå den globale standarden gjennom deltakelse i Merket for bærekraftig reisemål. Behovet for et slikt styringssystem er avgjørende for at reiselivet skal være et gode for land og lokalsamfunn. 

Tilbyr gratis kurs til nøkkelpersoner i ordningen

Det er mange som skal involveres lokalt for at et reisemål skal kunne gå gjennom den 2-årige merkeprosessen. Å bli merket er et samarbeidsprosjekt mellom næringsaktører, kommune og innbyggere. For å øke kompetansen på dette området tilbyr Innovasjon Norge, i samarbeid med GSTC, et gratis internasjonalt kurs i bærekraftig reiseliv til nøkkelpersoner i merkeordningen. 

I en periode med stor usikkerhet er vi svært glade for at hele 83 deltakere, fra nord til sør, har anledning til å investere i kunnskap om dette viktige temaet. Reiselivet som næring står i mange dilemmaer og utfordringer i dag, spesielt knyttet til klimautslipp. Til tross for pågående krise rundt Covid-19 opplever vi at arbeidet med bærekraft har prioritet i de fleste reisemål i merkeordningen. Effekten av at så mange deltar på dette kurset er et solid kompetanseløft for nøkkelpersoner lokalt og nasjonalt i merkeordningen, som igjen vil komme det lokale reiselivet til gode. Noen kan mye om temaet, andre lite. Felles for alle er et ønske om å bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

Certificate in Sustainable Tourism

Kurset startet mandag 5. mai og deltakere vil de neste fire ukene få økt kunnskap om bærekraft og reiseliv i et internasjonalt perspektiv. Ved bestått kan deltakerne skilte seg med Certificate in Sustainable Tourism, som i fremtiden vil være et kompetansekrav for nøkkelpersoner i merkeordningen.