Skip to main content

Nyhetsartikler

Ønsker at fisketurismen blir enda viktigere

Kontaktperson:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

- Fisketurismen er allerede godt etablert mange steder i Norge, men vi ønsker å bidra til å utvikle fisketurismen til å bli en enda viktigere del av norsk naturbasert reiseliv, sier Haaken Christensen, seniorrådgiver naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

For å bidra til mer kunnskap om hvilke internasjonale markeder norske fisketurismebedrifter bør satse i, har Innovasjon Norge nå utarbeidet fire rapporter for markedene Nederland, Russland, Sverige og Tyskland. Undersøkelsene er gjennomført som en generell gjennomgang av ulike turoperatører, fiskeforeninger, magasiner og sosiale medier, samt dybdeintervjuer med turoperatører i de respektive markedene.  

Rapportene gir kunnskap om hvordan Norge oppleves som fiskedestinasjon, hvilke krav fisketurister fra de ulike markedene stiller til sine fiskeferier, ønsker og behov som fisketuristene har.

Undersøkelsene ble utført i første kvartal 2020, og tar derfor for seg situasjonen slik den var før koronaepidemien.

Last ned og les rapporter (pdf)

Fisketurisme i Norge - sett fra Nederland