Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny utslippskalkulator estimerer turisters CO2-utslipp

Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Utslippskalkulatoren, døpt «CO2rism», ser dagens lys i en tid med store endringer i internasjonal turisme. Endringene gjør at stadig flere tar til orde for å endre kurs og planlegge for en fremtid som er mer motstandsdyktig, bærekraftig - og som baserer seg på kunnskap og fakta.

- Ved å kombinere forbrukskalkulatoren vi allerede har med den nye utslippskalkulatoren, kan vi bedre beregne både det potensielle turistforbruk og CO2-utslipp. Det gjør at strategisk viktige avgjørelser for fremtiden om markedsprioriteringer kan baseres på et bredere grunnlag, med utgangspunkt i tilgjengelig data, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Anslår transportrelaterte CO2-utslipp

FNs turistorganisasjon UNWTO anslo i 2019 at andelen transportrelaterte utslipp fra turisme vil fortsette å øke frem mot 2030. Den pågående COVID-19-pandemien har svært store konsekvenser for turismen verden over, og vil mest sannsynlig også gi langvarige konsekvenser på reiselyst, reisemuligheter og prioriteringer. Den nye utslippskalkulatoren kan også benyttes til å beregne endringene i utslipp, relatert til pandemien.

Hovedformålet med den nye CO2rism-kalkulatoren er å gi estimater på mengden av transport-relaterte direkte CO2-utslipp, koblet til ulike marked med reiser til og i Norge.

- Siden reiseliv er en viktig næring, som bidrar betydelig til både verdiskaping og menneskeskapte utslipp, er det svært viktig å forstå forskjellene i CO2-utslipp mellom ulike turistmarkeder og type transportmiddel, sier Henrik Grythe. Han er forsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), som har hatt oppdraget med datainnsamling og systematisering på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm er enig.

- Vi gleder oss til å benytte ny kunnskap om CO2-utslipp når vi framover skal analysere våre markedsaktiviteter. Det er selvsagt mange aspekter som skal hensyntas når vi gjør ulike prioriteringer, men jeg er svært glad for at avgjørelsene vi tar i økende grad baseres på data – og at vi kan tilby dette som et verktøy for næringen. Sammen øker vi nå kunnskapen vår om transportdelen av reiselivet.

Slik virker utslippskalkulatoren

Kalkulatoren beregner utslipp fra utvalgte turistmarkeder, eller opprinnelsesland, som reiser til spesifikke regioner i Norge. Hele reisen er delt opp i tre deler: den internasjonale delen av reisen, den regionale, - og den lokale. Dataen dekker både fritids- og forretningsreiser. Brukeren av kalkulatoren kan selv tilpasse data om antall turister, lengde på opphold og opprinnelsesland/marked.

Kalkulatoren dekker foreløpig seks ulike transportmidler: fly, ferje, tog, bil, buss og bobil. Cruise vil legges til i neste fase. Utslippene tar hensyn til beleggsprosenter, avstander og kombinasjoner av transportmidler for hvert marked. Resultatet viser en statistisk måling på utslipp pr person og totalt fra det enkelte marked. Ønskes mer detaljering er det mulig gå nærmere inn i fordeling av utslipp og transportmidler for de enkelte deler av reisen.

Related