x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Couple on car trip
Couple on car trip
Couple on car trip.
Photo: CH - VisitNorway.com
Couple on car trip.
Photo: CH - VisitNorway.com

Ny undersøkelse viser at tyskere vil på utenlandsferie – og til Norge

- Vi kan først som sist slå hull på minst et par myter om tyske turister i Norge. At mange reiser hit med bobil er sant, men det er også et faktum at i 2019 var det tyske turister som, etter nordmenn, la igjen mest penger til norsk reiseliv. De er like interessert i by- og kulturliv som i natur – og vi ser en økning i antall førstegangsbesøkende fra Tyskland.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge er ikke i tvil om at Tyskland er et viktig og verdifullt marked for norsk reiselivsnæring. I likhet med mange andre håper hun at norske grenser snart åpnes opp for tyske turister.

For å kartlegge hva norsk reiselivsnæring kan forvente seg av det tyske markedet under koronaepidemien har Innovasjon Norge nettopp gjennomført en undersøkelse i det tyske markedet om årets sommerferieplaner. Lignende undersøkelser er nylig gjennomført i Norge og Danmark.

Resultatene viser at 26 prosent av tyskerne ser for seg en utenlandsferie i sommer. Denne gruppen er også mindre bekymret for koronasmitte, har en overvekt av yngre turister (under 50 år) og kan kategoriseres som mulige norgesturister. 63 prosent av tyskerne ser for seg å bruke like mye penger på ferie i sommer, som tidligere. Mye tyder på at tyskere derfor ikke kutter noe særlig på feriebudsjettet.

Ettertraktede turister

- Konkurransen om de tyske turistene er stor, og vi er mange europeiske land som nå vil ha mest mulig oppmerksomheten i dette markedet. Mange tyskere svarte oss i undersøkelsen at de heller vil til Norge enn til Danmark. Det gir oss motivasjon til å satse ekstra på å markedsføre Norge i det tyske markedet og kapre turister derfra i månedene som kommer, sier Bratland Holm.

En av Visit Norways viktigste kanaler for å nå ut til potensielle norgesturister i Tyskland er visitnorway.de. Besøkstallene i juni i år viser en økning på over 100 000 unike brukere, sammenlignet med i juni 2019. Særlig informasjonen om korona og innreise til Norge er viktig og mye lest nå for tiden. Noe som tyder på at mange er i modus for å reise hit på ferie, når muligheten byr seg.

Interessert i norgesferier også høst og vinter

Selv om undersøkelsen først og fremst handler om årets sommerferie, så gir den også svar på tyskernes interesse for å feriere i Norge i månedene fremover. Tyskland har gjennom mange år vært det viktigste markedet for Norge om sommeren, men de bidrar også betydelig til nordlysturismen, og også noe innen skiturisme. Tyske turister i Norge blir gjerne værende i opptil to uker og er i stor grad på rundreise. Undersøkelsen viser at de som ønsker å reise til Norge i år, ser for seg å ha samme reisemønster som tidligere.

Det største usikkerhetsmomentet, også for norsk reiseliv og med tanke på vinterens nordlysturisme, er hvor vidt turister ønsker å fly for å reise på ferie. Undersøkelsen viser at tyskere, i likhet med både nordmenn og dansker, er skeptiske til smittesituasjonen på flyreiser.

- Tyskere planlegger ferier lang tid i forveien. At de viser interesse for å reise til Norge i kommende høst- og vinterferie, er et godt tegn. Mange ferierer dessuten senere i Tyskland enn i Norge sommerstid, som kan bety at også sommersesongen kan forlenges for norsk reiselivsnæring, takket være tyske turister. Vel og merke om grensene nå åpnes til Tyskland, sier reiselivsdirektøren.


Hovedfunn

 • Tyskerne er mer tilbøyelige til å reise utenlands i sommer, enn nordmenn og dansker
 • Mange tyskere vil til Norge både i sommer, til høsten og til vinteren.
 • Koronakrisen gjør mange tyskere bekymret for å reise. De er mer bekymret enn nordmenn og dansker.
 • Kun litt under hver tredje tysker oppgir at de kjenner godt til hva man kan gjøre og oppleve på en norgesferie.

Om rapporten

 • Rapport som gir innblikk i tyskernes forventninger til årets sommerferie.
 • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva norsk reiselivsnæring kan forvente av det tyske markedet under koronaepidemien.
 • Undersøkelsen er utarbeidet av Epinion og Gyger på oppdrag fra Innovasjon Norge.
 • Det er gjennomført 2.000 intervju i uke 27 (29.6-5.7) blant et representativt utvalg fra hele Tyskland. Det er gjennomført tilsvarende undersøkelser i Norge og Danmark, resultatene sammenlignes noen steder i rapporten.
 • Resultatene må ses i lys av at det ikke var mulig for tyskere å reise til Norge i perioden da datainnsamlingen ble gjennomført.
 • Regjeringen har signalisert at de tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EU/EØS-land fra 15. juli, dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Tyskerne reiser normalt på ferie noe senere på sommeren enn det som er vanligst i Norden. Mange tyskere planlegger sannsynligvis å reise i august eller september.
 • Rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra undersøkelsen. I tillegg til rapporten er det utarbeidet en mer detaljert bakgrunnsrapport.

RAPPORT:

KONTAKTPERSONER:

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør
Margrethe Helgebostad
Margrethe Helgebostad
Fagansvarlig analyse