Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny undersøkelse viser at tyskere vil på utenlandsferie – og til Norge

RAPPORT:

Tyskernes ferieplaner i sommer

Rapport: Tyskernes ferieplaner i sommer

Bakgrunnsrapport

KONTAKTPERSONER:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

- Vi kan først som sist slå hull på minst et par myter om tyske turister i Norge. At mange reiser hit med bobil er sant, men det er også et faktum at i 2019 var det tyske turister som, etter nordmenn, la igjen mest penger til norsk reiseliv. De er like interessert i by- og kulturliv som i natur – og vi ser en økning i antall førstegangsbesøkende fra Tyskland.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge er ikke i tvil om at Tyskland er et viktig og verdifullt marked for norsk reiselivsnæring. I likhet med mange andre håper hun at norske grenser snart åpnes opp for tyske turister.

For å kartlegge hva norsk reiselivsnæring kan forvente seg av det tyske markedet under koronaepidemien har Innovasjon Norge nettopp gjennomført en undersøkelse i det tyske markedet om årets sommerferieplaner. Lignende undersøkelser er nylig gjennomført i Norge og Danmark.

Resultatene viser at 26 prosent av tyskerne ser for seg en utenlandsferie i sommer. Denne gruppen er også mindre bekymret for koronasmitte, har en overvekt av yngre turister (under 50 år) og kan kategoriseres som mulige norgesturister. 63 prosent av tyskerne ser for seg å bruke like mye penger på ferie i sommer, som tidligere. Mye tyder på at tyskere derfor ikke kutter noe særlig på feriebudsjettet.

Ettertraktede turister

- Konkurransen om de tyske turistene er stor, og vi er mange europeiske land som nå vil ha mest mulig oppmerksomheten i dette markedet. Mange tyskere svarte oss i undersøkelsen at de heller vil til Norge enn til Danmark. Det gir oss motivasjon til å satse ekstra på å markedsføre Norge i det tyske markedet og kapre turister derfra i månedene som kommer, sier Bratland Holm.

En av Visit Norways viktigste kanaler for å nå ut til potensielle norgesturister i Tyskland er visitnorway.de. Besøkstallene i juni i år viser en økning på over 100 000 unike brukere, sammenlignet med i juni 2019. Særlig informasjonen om korona og innreise til Norge er viktig og mye lest nå for tiden. Noe som tyder på at mange er i modus for å reise hit på ferie, når muligheten byr seg.

Interessert i norgesferier også høst og vinter

Selv om undersøkelsen først og fremst handler om årets sommerferie, så gir den også svar på tyskernes interesse for å feriere i Norge i månedene fremover. Tyskland har gjennom mange år vært det viktigste markedet for Norge om sommeren, men de bidrar også betydelig til nordlysturismen, og også noe innen skiturisme. Tyske turister i Norge blir gjerne værende i opptil to uker og er i stor grad på rundreise. Undersøkelsen viser at de som ønsker å reise til Norge i år, ser for seg å ha samme reisemønster som tidligere.

Det største usikkerhetsmomentet, også for norsk reiseliv og med tanke på vinterens nordlysturisme, er hvor vidt turister ønsker å fly for å reise på ferie. Undersøkelsen viser at tyskere, i likhet med både nordmenn og dansker, er skeptiske til smittesituasjonen på flyreiser.

- Tyskere planlegger ferier lang tid i forveien. At de viser interesse for å reise til Norge i kommende høst- og vinterferie, er et godt tegn. Mange ferierer dessuten senere i Tyskland enn i Norge sommerstid, som kan bety at også sommersesongen kan forlenges for norsk reiselivsnæring, takket være tyske turister. Vel og merke om grensene nå åpnes til Tyskland, sier reiselivsdirektøren.


Hovedfunn

 • Tyskerne er mer tilbøyelige til å reise utenlands i sommer, enn nordmenn og dansker
 • Mange tyskere vil til Norge både i sommer, til høsten og til vinteren.
 • Koronakrisen gjør mange tyskere bekymret for å reise. De er mer bekymret enn nordmenn og dansker.
 • Kun litt under hver tredje tysker oppgir at de kjenner godt til hva man kan gjøre og oppleve på en norgesferie.

Om rapporten

 • Rapport som gir innblikk i tyskernes forventninger til årets sommerferie.
 • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva norsk reiselivsnæring kan forvente av det tyske markedet under koronaepidemien.
 • Undersøkelsen er utarbeidet av Epinion og Gyger på oppdrag fra Innovasjon Norge.
 • Det er gjennomført 2.000 intervju i uke 27 (29.6-5.7) blant et representativt utvalg fra hele Tyskland. Det er gjennomført tilsvarende undersøkelser i Norge og Danmark, resultatene sammenlignes noen steder i rapporten.
 • Resultatene må ses i lys av at det ikke var mulig for tyskere å reise til Norge i perioden da datainnsamlingen ble gjennomført.
 • Regjeringen har signalisert at de tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EU/EØS-land fra 15. juli, dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Tyskerne reiser normalt på ferie noe senere på sommeren enn det som er vanligst i Norden. Mange tyskere planlegger sannsynligvis å reise i august eller september.
 • Rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra undersøkelsen. I tillegg til rapporten er det utarbeidet en mer detaljert bakgrunnsrapport.