Skip to main content

Nyhetsartikler

Nærmarkeder tror på Norge etter koronaen

Kontaktperson:

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Send email

Bransjespesialistene ved Innovasjon Norges utenlandskontorer har de seneste dagene gjennomført en rekke samtaler med turoperatører og reiseagenter i sine markeder.

Formålet med samtalene har vært å danne seg et bilde av hvordan situasjonen er i det enkelte markeds reiselivsindustri, med særlig vekt på hvordan de ser for seg «sine» turisters interesse for Norge i tiden fremover. Vi har også spurt særlig om bestillings- og kanselleringssituasjonen, samt om hvordan de tror koronasituasjonen vil påvirke fremtidige reiser, både for ferie- og fritidssegmentet og for MICE-segmentet.

Felles for alle vi har snakket med er at det i denne akutte fasen først og fremst handler om å holde hodet over vann, og håndtere situasjonen med å få sine kunder hjem og håndtere kanselleringer.

Veldig fornøyde med norske aktører

Generelt gir alle tilbakemeldinger om at de er veldig fornøyde med hvordan norske aktører har håndtert kanselleringer og tilbakebetalinger. De har hatt en god dialog med sine norske leverandører i denne prosessen. Det har imidlertid vært en litt vanskeligere prosess når det kommer til transportleverandørene.

I samtaler med turoperatører i Sverige og Tyskland trekkes Norge særlig frem som et veldig aktuelt marked når ting normaliserer seg etter koronapandemien, fordi Norge blir sett på som trygt, det er mye plass her og man kan komme seg til landet med landbasert transport.

Det er litt ulikt syn på når ting vil bli lysere, mye basert på hvordan situasjonen er i landet akkurat nå. En del er optimistiske i forhold til høsten, og antar at ting vil løsne over sommeren.