Skip to main content

Nyhetsartikler

Nå vil barnefamiliene til Norge på ferie

Merkevareundersøkelsen:

Innovasjon Norges merkevareundersøkelse er en tracker-undersøkelse som har vært gjennomført ukentlig i seks europeiske markeder fra 2012 og til i dag; Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, England og Nederland. Målet er blant annet å skaffe innsikt om hva folks oppfatning av Norge er i disse seks markedene og å måle sannsynligheten for at de ønsker å besøke Norge i løpet av nær fremtid. Nær 150.000 personer har blitt intervjuet totalt i løpet av perioden.

Utviklingen i gruppen som svarer at de mest sannsynlig vil besøke Norge i løpet av de neste 12 månedene i merkevareundersøkelsen har økt til nå. Basert på disse historiske dataene er det god grunn til at å tro at vi kan forvente en fortsatt økning også de neste tre årene.

Gruppen som svarer at de er helt sikre på at de skal besøke Norge i løpet av året som kommer, vil antagelig forbli uendret.


Les hele rapporten


7 nye, familievennlige artikler på VisitNorway.com

  • 6 supre reisemål for barnefamilier
  • Ti familievennlige natureventyr
  • Høst- og vintermoro i fornøyelsesparkene
  • Ny artikkel om gårdsaktiviteter 
  • ...og gårdsovernatting
  • Trehytter
  • Glamping
  • barnevennlige campingplasser

- Grunnene er nok flere, men en rimelig norsk krone er selvsagt gunstig for barnefamiliers økonomi. Vi tror også at økningen i antall aktiviteter og attraksjoner tilpasset barnefamilier er med på å trekke opp interessen for Norge. Dessuten blir mange norske reisemål stadig bedre på å profilere hva de har å by på digitalt og profesjonalisering av salgsleddet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Det er Innovasjon Norges merkevareundersøkelse, som ukentlig gjennomføres i noen av hovedmarkedene; Sverige, Danmark, Tyskland, England, Nederland og Frankrike, som viser hvordan interessen blant barnefamilier har skutt i været. Barnefamilier vil si de respondentene som svarer at de reiser med barn under 18 år.

Har doblet interessen på bare få år

I 2012 var det 10 prosent av de spurte i denne kategorien som svarte at de mest sannsynligvis ville feriere i Norge i løpet av de neste 12 månedene. I 2019 var tallet 25 prosent, noe som betyr at det var en dobling på bare åtte år.

Som denne grafen viser, var det en jevn økning frem til 2016. Deretter en liten nedgang til høsten 2018 – før pilen har gått rett til himmels. For gruppen som svarer at de reiser uten barn er det også en svak oppgang i samme periode.

Reiser med og uten barn til Norge

Interessen gjenspeiles på visitnorway.com

På visitnorway.coms «familieunivers» var det 66.380 besøk i 2019. Det er en oppgang på syv prosent fra 2018 – og hele 13 prosent økning i de tre sommermånedene, sammenlignet med året før.

Særlig er det populært å lese om gårdsaktiviteter for barn på visitnorway.com, som registrerte en økning på 57 prosent fra 2018 til 2019. Innholdet om temaparker økte med 40 prosent, i tillegg var det stor trafikk på sidene med innhold om glamping og tretopphytter.

- At barnefamilier nå etterspør norske reiselivsprodukter som aldri før, er godt nytt for verdiskapingen. Høyere aktivitet inspirer forhåpentligvis flere til å våge å etablere nye reiselivsbedrifter tilpasset dette segmentet, i tillegg til at mange eksisterende bedrifter i større grad tar sjansen på å investere og videreutvikle, sier Bratland Holm.