Skip to main content

Nyhetsartikler

Midler til å mobilisere tjenestenæring til forskning

Forskningsrådet har satt av 10 millioner kroner til FoU-aktivitet i tjenestenæringene; reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Det kan søkes om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten.

Les videre hos Forskningsrådet