Skip to main content

Nyhetsartikler

Markedsføring i koronaens tid

Situasjonen endrer seg hele tiden, og det gjør dermed også våre planer. Ingen vet helt hvordan verden ser ut på den andre siden av epidemien, om når vi kan regne med at det vender tilbake til normalt og hvordan den nye normalen ser ut. Våre planer er basert på det vi vet nå, men om noen dager kan vi få informasjon som vil endre både virkelighetsoppfattelsen og aktivitetene vi planlegger ut fra denne.  

Akkurat nå forholder vi oss til den sist publiserte risikovurderingen, risikovurdering versjon 3 fra Folkehelseinstituttet per 12.mars, som anslår at vi vil ha flest syke i perioden mai-august, og fremdeles spredning med mange sykdomstilfeller langt utover høsten. I denne perioden er det dessverre lite sannsynlig at noen vil reise; hverken inn til landet eller rundt i landet. Vi ser også at vi de siste dagene har mistet i underkant 70 prosent av trafikk på visitnorway.com, sett mot samme dager i 2019 – så verden er heller ikke i reisemodus akkurat nå, naturlig nok.  

Profilering som virkemiddel i krisehåndteringen 

Vi utarbeider nå en helhetlig plan for å bruke profilering som virkemiddel i krisehåndteringen på vegne av norsk reiselivsnæring. Planen fokuserer innenfor tre områder;  

  • Aktiviteter som handler om å opprettholde synlighet i markeder som normalt er viktige for oss, selv om vi har flyttet kampanjer fra disse markedene til nærmarkeder. 
  • Aktiviteter som handler om å markedsføre Norgesferie til nordmenn og nærmarkeder, for å bidra til reiselyst i nærmarkedene, som er de første som skal reise i Norge. 
  • Aktiviteter som handler om å gjenopprette reiselyst og Norges posisjon i de viktigste markedene, og utvikle de nødvendige kampanjer og tiltak for å lykkes med det.  

De store grepene Innovasjon Norge reiseliv gjør, i korte trekk: 

1. Vi pauser og justerer kampanjer 

Vi utviklet i 2019 kampanjer med alle landsdelsselskapene, med formål å ta disse ut i markedene i denne perioden. Nå har vi besluttet å pause alle større kampanjer vi skulle ha kjørt i vinter, vår og sommer. Vi planlegger sammen med landsdelsselskapene å ta ut disse kampanjene til høsten og neste vinter. Vi bygger kampanjer og innhold klart, slik at vi kan gå i markedet før planen, dersom verden skulle bli kvitt epidemien tidligere enn scenariene tilsier.  

Vi vil også vekte kampanjene annerledes enn opprinnelig planlagt, hva gjelder markeder. Retningslinjene til våre kolleger, er å fokusere på nærmarkedene inkludert Norge, som er de vi antar vil ha størst mulighet for å foreta reiser - når vi åpner opp våre virksomheter og våre lokale og nasjonale grenser.  

2. Vi gjenoppretter vår aktivitet i sosiale medier 

Vi vurderer det som viktig å være til stede i de sosiale mediene i vinter/ vår/ sommer, ettersom de store planlagte kampanjene ikke vil kjøres. Vi må ikke forsvinne ut av folks bevissthet, og det skal vi forhindre ved hjelp av disse kanalene, inkludert YouTube. Vi vil forsøke å finne måter å engasjere med norske historier også i denne perioden. Her vil det selvsagt ikke handle om å få folk til å reise nå – men det er lov å drømme nå, og reise senere når alt dette er over. Fokuset vil som før handle om det norske; om norske fenomen, folk og steder, men med nøye vurderte «captions». Vi ser alvoret rundt oss, men skal sikte mot tiden etterpå. Det er også slik vi vil oppfattes.  

3. Vi lager en egen Norgeskampanje 

Vi jobber nå med en større aktivitet som har ett formål; å få nordmenn til å reise i sitt eget ferieland, når alt dette er over. Det er altså kommunikasjon vi ønsker å starte utover våren, som skal gå i perioden vi “holder stengt”, og sannsynligvis videre. Vi leter etter en idé som skal styrke alle delene av det fritidsbaserte reiselivet i hele landet vårt – i alle sesonger. Vi jobber med flere mulige retninger nå, og det er for tidlig å si hvilken retning vi velger.  
 
Vi ber om forståelse for at vi i denne kampanjen ikke kan kjøre de normale workshops og forankringsrunder med besøksnæringene, men vil informere den organiserte delen av reiselivet, som landsdelsselskap og byer, når vi vet mer om retning - og hvordan næringene kan «henge seg på» dersom de ønsker det.   

4. Å gjenopprette reiselyst og Norges posisjon internasjonalt 

Når verden skal begynne å reise igjen, vil alle land konkurrere om gjestene som fremdeles har økonomi til å reise. Her må også Norge mobilisere for å gjenoppta posisjon og skape aktualitet og reiselyst.  Vårt ønske er også å styrke høstens kampanjer, både med midler for å få større rekkevidde på det planlagte, og også med effekt i de markedene vi har måttet kutte for å prioritere nærmarkedene, og andre aktuelle markeder.  

Vi ønsker også, ideelt sett, å etablere en større aktivitet på vegne av hele Norge, for å få internasjonal oppmerksomhet. Det som en del av plan om å bygge opp igjen reiselysten. 

5. Vi utsetter produksjon av enkelte kampanjer 

Det er flere grunner til at vi i flere runder de siste ukene har avlyst produksjoner og forberedelser av nye kampanjer, som skulle vært gjort i vinter, vår og sommer. Dels fordi vi ikke kan være i felten og gjøre opptak i denne perioden, og dels fordi vi i en allerede krevende budsjettsituasjon. Det betyr at vi må finne midler til de ekstraordinære tiltak vi må iverksette. Vi har informert de samarbeidspartnere dette berører, og kan ikke utelukke at det vil berøre flere samarbeidspartnere. 

Denne illustrasjonen har vi hentet fra Folkehelseinstituttet kommunikasjon. Vi befinner oss i skrivende stund fremdeles i fase 2. Isolasjon/ redusert kontakthyppighet vil fremdeles være det viktigste tiltaket i alle fasene foran oss. Det vil forhindre oss fra å reise – og å dele opplevelser utenfor våre hjem.  

Tidslinje covid-10-epidemien