Skip to main content

Nyhetsartikler

Mange planer for reiselivsåret 2021

Kontakt

Sebina Stegavik

Ansvarlig redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Innovasjon Norge har som oppgave å bidra til å utvikle et bærekraftig reiseliv i Norge gjennom å bistå bedrifter og destinasjoner med finansielle løsninger, rådgivning og markedsføring av Norge ut til et internasjonalt publikum. En stor tilleggsoppgave ble i 2020 håndteringen av krisepakker og omstillingsmidler for reiselivsnæringen. I disse dager er det en omstillingspakke på 300 millioner til event- og reiselivsnæringene som skal saksbehandles.

- For mange i reiselivsnæringen er det krisehjelpen fra norske myndigheter som gjør at de fortsatt står oppreist. Med tid og stunder vil vi alle forvente og ønske en levende reiselivsnæring, med alt hva det tilfører av arbeidsplasser og opplevelser. Skal vi sikre dette, så må regjeringen fortsatt sørge for å gi reiselivet gode pakker – som favner alle delene av næringen, sier Bente Bratland Holm.

Markedsfører også i Norge

Samtidig som at nye oppdrag har kommet til, har det også blitt endringer på de som allerede finnes.

I 2020 ble det blant annet endret på markedsføringsoppdraget, ved at Innovasjon Norge reiseliv også skulle markedsføre Norge som reisemål til nordmenn, for å bidra til økt forbruk. Særlig gjaldt dette for sommermånedene.  

- Vi tok utfordringen på strak arm og har siden forsommeren gjort kampanjer i Norge, som «Når vi sees igjen». Vi er uansett klare for å rykke inn med gode aktiviteter der det trengs mest, sier Bratland Holm og føyer til:

- Vi besluttet tidlig at vi ikke skulle ha salgsutløsende aktiviteter i «røde» internasjonale markeder. Det betyr ikke at vi ikke har vært synlige i Visit Norways kanaler internasjonalt gjennom de siste ni månedene. Det er viktig at vi er til stede, først og fremst for å holde på aktualiteten vår som et reisemål verdt å besøke i fremtiden.

Bente Bratland Holm
Som så mange andre nordmenn ble det norgesferie på reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, sommeren 2020. Her fra Trollfjorden i Vesterålen. Foto: Innovasjon Norge

Nye digitale verktøy

Flere nye digitale verktøy gjør Innovasjon Norge og norsk reiselivsnæring bedre rustet til å ta kloke avgjørelser for landet reiseliv. Nylig ble det blant annet lansert en utslippskalkulator, som beregner turisters CO2-utslipp på reisen til og i Norge. En forbrukskalkulator er også utviklet spesielt for destinasjoner og andre som ønsker mer kunnskap om turisters forbruk lokalt.

- Porteføljen av våre digitale verktøy vokser. Disse deler vi åpent med reiselivsnæringen, og framover skal vi også teste ut virtuelle løsninger for visningsturer for internasjonale turoperatører. Målet er å ha dette klart for næringen til å ta i bruk tidlig i 2021, sier Bratland Holm. 

Og i likhet med i 2020, så blir det digital Norwegian Travel Workshop også i 2021. Trondheims rolle som vertskapsby er flyttet til 2024. Les mer

Fortsetter med løpende undersøkelser og analyser

Gjennom mange år har Innovasjon Norge gjennomført flere årlige undersøkelser. Turistundersøkelsen har vært den mest omfattende, og baseres på intervjuer med internasjonale og norske turister i Norge gjennom hele året. I år ble Turistundersøkelsen lagt på is, siden de internasjonale turistene rett og slett ikke var i Norge.

I stedet for har det vært gjennomført flere undersøkelser blant nordmenn og potensielle norgesturister i Nord-Europa, for å kartlegge situasjonen i reiselivet rundt Covid-19. Det har også blitt utviklet et koronabarometer.

- Undersøkelsene vi gjør i inn- og utland har stor betydning for hvordan vi manøvrerer oss gjennom reiselivsåret 2021. Takket være innsikten disse gir vet vi hvor skoen trykker, særlig for nordmenn på norgesferie, og vi har fått bedre innsikt i hva som skiller de internasjonale markedene fra hverandre når det kommer til reiselyst, preferanser og engstelser som følge av pandemien. Dermed kan vi planlegge bedre markedsaktiviteter og tilrettelegge for et enda bedre tilbud til norske reiselivsaktører, mener Bratland Holm.

Les også: Innovasjon Norge og landsdelsselskapene med nytt samarbeid om reiselivsstatistikk 

fottur galdhøpiggen
Fottur på Galdhøpiggen. Foto: Visitnorway.com

Nasjonal reiselivsstrategi

Samtidig med at faste oppdrag og aktiviteter går sin vante gang, knytter det seg stor spenning til den nasjonale reiselivsstrategien som lanseres i mars 2021. Den første strategien i sitt slag, som og som prosjektleder har Innovasjon Norge en nøkkelrolle i kunnskapsinnhenting, bearbeiding og utforming.

I løpet av en hektisk høst så det blitt innhentet og bearbeidet innspill og innsikt fra en rekke aktører i – og utenfor næringen: 35 digitale rundebordsamtaler med over 200 kloke hoder fra reiselivsnæringen, tilstøtende næringer, bransjeorganisasjoner, FoU-miljøer, direktorater mv. 161 skriftlige innspill er mottatt gjennom den digital innspillskassen og det har vært samtaler med 11 fylkeskommuner.

Inntrykket fra innspillsrunden er at aktørene i norsk reiseliv, til tross for Covid 19-utfordringene, viser en imponerende vilje til omstilling og utvikling. Vi er rett og slett imponerte over det strategiske nivået! Sier Bratland Holm som ser fram til å gi alle som har vært involvert i strategiarbeidet så langt en løypemelding i et webinar 14. januar.

- Også vi i Innovasjon Norge er spente på det endelige resultatet. Vi skal styre i ny retning på grunnlag av strategien, og det vil garantert bli både interessant og utfordrende. Ikke minst er dette en strategi næringen står samlet bak, takket være et stort engasjement gjennom det siste halvåret. Samtidig har aktørene et tydelig ønske om å bli mer verdsatt som næring. Både fordi den bidrar med verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet og er Norge femte største eksportnæring, sier Bratland Holm, som også peker på at bærekraft og det grønne skiftet, og digitalisering blir sett på som premissgivende for strategien.

- Det er en tydelig forventning om at strategien setter retning, tar tydelige valg, ser helhet, men samtidig er ambisiøs og er samlende. Det er også tydelig at reiseliv som næring og/eller som lokalsamfunnsutvikler har ulik betydning og prioritering rundt i landet, og dette må tas hensyn til i operasjonalisering av strategien.