Skip to main content

Nyhetsartikler

Lofoten godkjent av Merkeordningen bærekraftig reisemål

Kontakt

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Line R. Samuelsen

Reiselivssjef/daglig leder
Destination Lofoten
line@visitlofoten.no
Mobil + 47 922 46 956

Lofoten består av seks kommuner og 24 500 innbyggere kaller øygruppen sitt hjem. Det er også et yndet sted å besøke blant turister i hele verden. I 2019 var det om lag én million gjestedøgn i Lofoten – og øyrikets befolkning er derfor vant til å ta imot mye gjester og kjenner reiselivets mange sider. Historisk sett var det mest fiskere som valfartet til øyriket for å få bugnende fangst med skrei. Nå er det turister som vil fylle opp sosiale medier med blinkskudd og sitt personlige minnekort med opplevelser fylt av natur, kultur og lokal mat.

Reiselivet er helt klart en stor del av livet i Lofoten, og samfunnet der har for lengst innsett at de må ta ansvar for å utvikle turismen på rett måte. Alt for å ikke få et overforbruk eller overbelastning, verken på naturen eller folkene som bor der. Og det var reiselivsnæringen selv, som bestemte seg i 2017 for å sammen jobbe for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål fra Innovasjon Norge. Høsten 2017 ble det satt i gang et forprosjekt, og siden den gang har det vært jobbet på tvers av seks kommuner for å svare ut all dokumentasjonen som må til. Nå ligger fasiten på bordet og Lofoten er godkjent for de neste tre årene.

- Lofoten er verdens vakreste øyrike og det forplikter. Merket som bærekraftig reisemål gir oss et grunnfundament og en retning for hvordan vi skal jobbe og hva vi skal jobbe med fremover. Helhet og samfunnsutvikling er viktige stikkord. Skal Lofoten være et godt sted å bo og et godt sted å besøke i fremtiden må vi ta vare på øyriket vårt, sier Line Renate Samuelsen.

Har involvert hele samfunnet

Det er jobbet aktivt på tvers av Lofoten-samfunnet gjennom hele prosessen med grundig kartlegging. Av aktiviteter har det vært innbyggerundersøkelse, gjesteundersøkelse – og det er jobbet med næringen for å få deres respons. Samuelsen understreker at de ser på merket som et nullpunkt. At det er et steg på vegen, men at det vil bli hard jobbing fremover.

- Vi skal jo ikke bare tenke turisme som et mål i seg selv, men hvorfor vi skal ha turisme og hva turismen kan gjøre for Lofoten som lokalsamfunn. Det skal være et godt sted å bo – og det skal være et godt sted å besøke, langt inn i fremtiden, sier hun.

- Forpliktelse og rettesnor

Destination Lofoten har eid prosjektet og aktivt deltatt i alle prosesser og kartlegginger. For å drive hele prosessen har de benyttet en ekstern prosjektleder, Karin Marie Antonsen. Til daglig er hun seniorforsker hos Nordlandsforskning.

- Det at man nå har oppnådd målene med å få merket for bærekraftig reisemål, det betyr at man har gjort en del og besvart indikatorene. Det betyr ikke at vi er et bærekraftig reisemål for evig og alltid. Så man har på en måte forpliktet seg til å jobbe med reiselivsutviklingen, med bærekraftprinsippene i bunn. Altså man skal ta vare på natur, kultur, samfunn og lokalsamfunnet. Men det skal også være økonomisk bærekraftig. Det er fint å ha merket og vise til at vi er et bærekraftig reisemål, men det er også en god forpliktelse og rettesnor, både for destinasjonsselskapet, for bedriftene og for kommunene, sier Karin Marie Antonsen.

Her forteller Antonsen om arbeidet som er gjort i Lofoten for å få merket for bærekraftig reisemål: 

Related

Merkeordningen har også sørget for at arbeidet med bærekraft er systematisert inn i destinasjonens videre arbeid.

- Vi har tatt eierskapet til selve prosessen og bærekraft, i form av at vi implementerer det i alle våre planer og alle våre strategier. Det gjør vi for at vår handlingsplan også blir en forbedringsplan frem mot det vi skal gjøre om tre år – som er remerking, sier Line Renate Samuelsen.

Hun trekker fram den politiske forankringen i Lofoten, og mener den har vært fantastisk bra.

- Vi har klart å enes på tvers av alle kommunene. Gjennom Lofotrådet er det tatt et tverrpolitisk eierskap og fattet vedtak om at det skal jobbes bærekraftig fremover. Dette får konsekvenser for valg, og vi skal jobbe med å få de riktige gjestene hit til Lofoten, også i fremtiden, sier Samuelsen.

Sterk støtte fra Lofotrådet

Remi Solberg er leder i Lofotrådet, i tillegg til å være ordfører i Vestvågøy kommune – i hjertet av øyrekka. Han mener at det å bli tildelt Merket for bærekraftig reisemål betyr veldig mye for Lofoten.

- Vi er en sterk merkevare fra før, men dette vil bidra til å sette oss enda mer på kartet og den retningen vi ønsker mot det grønne skiftet. Lofoten har en fantastisk reiselivsnæring, som har utviklet seg masse de siste årene. Det er likevel viktig at næringen vokser i en retning som også gjør at det skal bli godt å bo her. Det er godt for lokalbefolkningen det at vi bevarer miljøet og kulturarven vår. Det er en rikdom vi forvalter og som vi må ta godt vare på, sier han.

Lofotrådet ble involvert tidlig i prosessen og har tverrpolitisk tatt eierskap i prosessen med merkeordningen.

- Lofotrådet jobber nå med det vi kaller «De grønne øyene» mot 2030. Vi ønsker at dette skal være et lavutslippssamfunn både for oss som bor her og for de som besøker oss. I dette arbeidet er det mange tiltak som må på plass, for å kunne nå disse målene. Vi jobber med fellesskapsløsningene, det at vi får stiene våre bedre rustet, infrastruktur, og at vi tar kutt i klimagassene, og tar vare på miljøet og kulturen vår i langt større grad, sier Solberg og legger til at de har ei fantastisk reiselivsnæring, som har utviklet seg masse de siste årene.  

- Det er viktig at vi gjør det i en bærekraftig retning, at vi måler verdiskaping fremfor kvantum. At vi utvikler reiselivsbedriftene våre, at vi tar vare på miljøet og at vi tar vare på naturen og tar vare på de verdiene som vi er glade i. Som gjør at det er godt å bo og godt å besøke Lofoten.