Skip to main content

Nyhetsartikler

Kurs- og konferansemarkedets dilemma: Bedrifter kan, men vil ikke

Kontaktpersoner

Frode Aasheim

Director of Meetings and Event

+47 928 33 852

Send email

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Selv om det ifølge nasjonale tiltak er tillatt å booke møter med opptil 200 personer, vegrer mange bedrifter seg. Enkelte plasser i Norge er det strengere lokale tiltak som setter en stopper for eksterne bedriftsmøter og konferanser, men dette er langt fra tilfelle i landet totalt sett. Resultatet er et kurs- og konferansemarked som nå står i knestående.

Innovasjon Norge ville kartlegge hva engstelsen for å booke møter blant norske bedrifter skyldes – og hvilke konsekvenser det gir. Derfor ble en rekke bedrifter, både offentlige og private og innenfor ulike sektorer kontaktet. Alt fra små bedrifter med kun en håndfull ansatte til store bedrifter med mange tusen ansatte ble intervjuet – og også små foreninger ble spurt. I tillegg har det vært samtaler med reiselivsansatte, og arrangører av konferanser som har opplevd avbestillinger. Alt for å ta temperaturen på hvordan det står til med denne delen av reiselivsnæringen.

Det ble understreket fra flere at det offentlige bør ta et mye større ansvar, og stimulere til å bruke reiselivsbransjens produkter og tjenester igjen. At det er et paradoks at offentlige bedrifter har søkelys på å være ekstra forsiktige, og at de heller burde gå i front. Det ble av flere også etterlyst tydelige signaler fra dette fra regjeringen.  

Må holde liv i møtemarkedet

- Vi støtter de som mener at offentlige bedrifter bør gå foran og vise at de gjennomfører møter og arrangementer på en trygg og god måte. Det vil gi positive signaler til private bedrifter, som forhåpentligvis vil komme etter, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Hun understreker at det et stort og vanskelig dilemma at smittesituasjonen over hele landet endrer seg fra dag til dag. Det er forståelig at det er vanskelig å planlegge for eksterne arrangementer, når mange ikke en gang kan være på kontoret. Transport kan også være et hinder flere plasser.

- Svarene vi har fått viser at det er en stor interesse for at bedrifter vil tilbake til en hverdag med fysiske møter igjen, når pandemien er over. Det store problemet er at det ikke vil være samme gode tilbud med møte-, kurs- og konferanselokaler når hverdagen snur seg tilbake til normalen, dersom vi ikke benytter oss av disse tjenestene i den grad vi kan her og nå, sier Bratland Holm.

Lite frem til jul – flere booker for nyåret

Tilbakemeldingen fra bedrifter og reiselivsnæringen er at de fleste bedrifter har satt alle større arrangement frem til jul på vent. Det gjennomføres noen mindre arrangementer og møter, ellers er det digitale møter som gjelder.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller

- Vi ser at det gjennomføres en del politiske møter og møter innenfor ulike organisasjoner, men også de med færre deltakere enn normalt. Enkelte kjøres som hybride møter. Noen få bedrifter planlegger julebord, men da i små grupper, ikke for hele bedriften samlet. Utover det er det få som planlegger noe sosialt for sine ansatte før jul. Det positive er at flere bedrifter planlegger for møter allerede i første halvår 2021, men da med forbehold, sier Bratland Holm.

Også andre reiselivsundersøkelser gjort av Innovasjon Norge seneste tiden, viser at det er muligheten for å bestille på kort varsel i kombinasjon med gode avbestillingsordninger som er avgjørende for de fleste som vurderer å reise framover.

Digitalt ikke alltid et alternativ

Mange bedrifter opplyser i samtaler med Innovasjon Norge at ikke alle møter kan eller bør gjennomføres digitalt. Det kan være fysisk opplæring av ansatte eller kunder, og det kan handle om behovet for sosialt samvær blant ansatte. Flere opplyser at det er et stort savn å ikke kunne møtes fysisk – og at ikke tror at det kun vil være digitale møter i fremtiden.

Noen bedrifter har dessuten innført en policy om at det er i orden at ansatte deltar på fysiske møter arrangert av andre, men at de ikke ønsker å arrangere noe i egne lokaler.

- Tilbakemeldinger viser at mange norske bedrifter har interne regler som er strengere enn hva regjeringen anbefaler. Det kan handle mye om frykt for eget omdømme, konsekvenser for egen drift dersom det blir smitteutbrudd internt og ansvar for eksterne deltagere. Alt dette er enkelt å forstå. Samtidig vet vi at reiselivsnæringen har svært strenge regler å forholde seg til ved avvikling av kurs- og konferanser, og at det nok er langt tryggere å arrangere en samling i deres regi, enn i egne kontorlokaler, sier Bente Bratland Holm.

Foto: Bente Bratland Holm. Fotograf: Astrid Waller

Dette må til før bedrifter booker

Slik svarer bedrifter Innovasjon Norge har snakket med på spørsmålet om hva som skal til for at bedriften skal booke møter igjen.

  • En vaksine må komme på plass og antall smittetilfeller må drastisk ned.
  • En tydelig anbefaling fra myndighetene vil påvirke i positiv retning
  • Enkelte uttrykker at det er først når myndighetene beordrer oss til å gå tilbake til normalen igjen at det vil være aktuelt å møtes fysisk.
  • Myndighetene bør kommunisere tydeligere at det er trygt å gjennomføre møter, kurs og konferanser på dagtid, at det er innført gode smittevernstiltak som sikrer at deltakerne kan føle seg trygge. Det har blitt uttalt, spesielt i forbindelse med en del politiske møter som ble gjennomført i høst, men det kommer ikke tydelig nok frem.
  • Noen synes imidlertid at anbefalingene fra myndighetene er tydelige nok, og at man kan gjøre lokale vurderinger.
  • Det bør i mye større grad skilles på det å arrangere et dagsmøte og det å gjennomføre sosiale arrangementer og fester hvor alkohol er inne i bildet. Nå skilles det ikke på type arrangement når man snakker om hva som er lov og hvilke retningslinjer som gjelder.
  • Det bør komme flere positive avisoppslag, som viser at det er trygt å møtes så lenge man forholder seg til smittevernsreglene. Fokus er stort sett på de gangene det går galt.

Kilde: Temperaturmåling utført av Innovasjon Norge blant norske bedrifter og reiselivsnæringen, september og oktober 2020.