Skip to main content

Nyhetsartikler

Kun tre prosent færre kommersielle overnattinger i juli

Kontakt:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

SSB publiserer overnattingstall for august 1. oktober.

Det var 1,85 millioner færre utenlandske gjestedøgn, mens norske gjestedøgn økte med 1,65 millioner. I tillegg til 39 prosent flere norske gjestedøgn, økte danske med 17 prosent. Danmark er det største feriemarkedet i vintersesongen, mens kun fem prosent av alle utenlandske feriereisende i fjor sommer var dansker.

Vi må tilbake til 2009 for å finne et like høyt nivå danske gjestedøgn i juli måned.  

Innreiserestriksjonene ble justert, og fra 15. juli var det åpent for flere nasjoner å komme til Norge. Det gjorde at det var flere utenlandske gjestedøgn i juli enn siden alle ferie- og forretningsreiser ble stoppet fra midten av mars. Likevel er det langt færre utenlandske gjestedøgn enn vanlig.

Fordelingen mellom norske og utenlandske gjestedøgn har de siste årene ligget på 70 prosent norske og 30 prosent utenlandske. Juli måned pleier alltid ha en større andel utenlandske og i fjor lå den på 35 prosent. I år ligger den på åtte prosent.

Hotellene fortsatt hard rammet

I juli var 49 prosent av alle norske overnattinger på hotell, mens 45 prosent var på camping og seks prosent var på hyttegrend. Totalt økte camping med fem prosent, mens overnattinger ved hotell gikk ned med ni prosent - og det er store regionale forskjeller.

I juli var nedgangen størst på Svalbard og i Oslo. Her var nedgangen på hhv. 51 og 47 prosent. De som kom best ut i juli er Agder med 25 prosent flere hotellovernattinger og Møre og Romsdal med 19 prosent flere.  Se hele fylkesoversikten hos SSB.

Kommersielle gjestedøgn fordelt etter størst andel i juli

Juli Så langt i år
2019 2020 %-endring andel %-endring
I alt 6 575 171 6 371 069 -3 % 100 -30 %
Norge 4 242 158 5 890 153 39 % 92 -13 %
Utlandet i alt 2 333 013 480 916 -79 % 8 -68 %
Danmark 110 386 129 497 17 % 27 -12 %
Tyskland 549 491 84 711 -85 % 18 -83 %
USA 177 486 31 729 -82 % 7 -74 %
Nederland 236 899 30 061 -87 % 6 -81 %
Sverige 228 758 20 874 -91 % 4 -62 %
Storbritannia 74 164 18 109 -76 % 4 -48 %
Sveits 72 387 7 501 -90 % 2 -81 %
Belgia 52 564 5 020 -90 % 1 -80 %
Frankrike 106 081 5 000 -95 % 1 -83 %
Italia 49 873 3 352 -93 % 1 -70 %
Spania 67 664 2 912 -96 % 1 -83 %
Østerrike 30 782 2 291 -93 % 0 -83 %
Russland 41 808 835 -98 % 0 -84 %
Kina 91 409 493 -99 % 0 -91 %
Japan 16 478 361 -98 % 0 -87 %
Thailand 4 870 249 -95 % 0 -69 %
Sør-Korea 25 759 159 -99 % 0 -96 %
Taiwan 9 657 116 -99 % 0 -87 %
Singapore 2 642 28 -99 % 0 -69 %
Qatar 3 220 21 -99 % 0 -65 %

Kilde: SSB

Fordeling av norske gjestedøgn – nordmenn sviktet Oslo

Langt flere nordmenn valgte å ha kommersielle overnattinger i juli, men veksten fordeler seg ujevnt utover landet. Størst tilvekst hadde Nordland med 109 prosent flere norske gjestedøgn, mens Oslo hadde 15 prosent færre. Ser vi på hvor i landet som hadde flest norske gjestedøgn, kommer Vestland, Vestfold og Telemark øverst med en andel på 14 prosent av alle norske gjestedøgn. Deretter kommer Innlandet (13 %) og Viken (12 %).

Fordeling av norske gjestedøgn i juli

Norske gjestedøgn

andel

endring

Vestland

14 %

88 %

Vestfold og Telemark

14 %

19 %

Innlandet

13 %

34 %

Viken

12 %

16 %

Agder

11 %

28 %

Trøndelag

8 %

50 %

Nordland

7 %

109 %

Møre og Romsdal

6 %

99 %

Rogaland

5 %

59 %

Oslo

5 %

-15 %

Troms og Finnmark

4 %

43 %

Svalbard

0 %

30 %

Kilde: SSB