Nyhetsartikler

Kun tre prosent færre kommersielle overnattinger i juli

Kontakt:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

SSB publiserer overnattingstall for august 1. oktober.

Det var 1,85 millioner færre utenlandske gjestedøgn, mens norske gjestedøgn økte med 1,65 millioner. I tillegg til 39 prosent flere norske gjestedøgn, økte danske med 17 prosent. Danmark er det største feriemarkedet i vintersesongen, mens kun fem prosent av alle utenlandske feriereisende i fjor sommer var dansker.

Vi må tilbake til 2009 for å finne et like høyt nivå danske gjestedøgn i juli måned.  

Innreiserestriksjonene ble justert, og fra 15. juli var det åpent for flere nasjoner å komme til Norge. Det gjorde at det var flere utenlandske gjestedøgn i juli enn siden alle ferie- og forretningsreiser ble stoppet fra midten av mars. Likevel er det langt færre utenlandske gjestedøgn enn vanlig.

Fordelingen mellom norske og utenlandske gjestedøgn har de siste årene ligget på 70 prosent norske og 30 prosent utenlandske. Juli måned pleier alltid ha en større andel utenlandske og i fjor lå den på 35 prosent. I år ligger den på åtte prosent.

Hotellene fortsatt hard rammet

I juli var 49 prosent av alle norske overnattinger på hotell, mens 45 prosent var på camping og seks prosent var på hyttegrend. Totalt økte camping med fem prosent, mens overnattinger ved hotell gikk ned med ni prosent - og det er store regionale forskjeller.

I juli var nedgangen størst på Svalbard og i Oslo. Her var nedgangen på hhv. 51 og 47 prosent. De som kom best ut i juli er Agder med 25 prosent flere hotellovernattinger og Møre og Romsdal med 19 prosent flere.  Se hele fylkesoversikten hos SSB.

Kommersielle gjestedøgn fordelt etter størst andel i juli

Juli Så langt i år
20192020%-endringandel%-endring
I alt6 575 1716 371 069-3 %100-30 %
Norge4 242 1585 890 15339 %92-13 %
Utlandet i alt2 333 013480 916-79 %8-68 %
Danmark110 386129 49717 %27-12 %
Tyskland549 49184 711-85 %18-83 %
USA177 48631 729-82 %7-74 %
Nederland236 89930 061-87 %6-81 %
Sverige228 75820 874-91 %4-62 %
Storbritannia74 16418 109-76 %4-48 %
Sveits72 3877 501-90 %2-81 %
Belgia52 5645 020-90 %1-80 %
Frankrike106 0815 000-95 %1-83 %
Italia49 8733 352-93 %1-70 %
Spania67 6642 912-96 %1-83 %
Østerrike30 7822 291-93 %0-83 %
Russland41 808835-98 %0-84 %
Kina91 409493-99 %0-91 %
Japan16 478361-98 %0-87 %
Thailand4 870249-95 %0-69 %
Sør-Korea25 759159-99 %0-96 %
Taiwan9 657116-99 %0-87 %
Singapore2 64228-99 %0-69 %
Qatar3 22021-99 %0-65 %

Kilde: SSB

Fordeling av norske gjestedøgn – nordmenn sviktet Oslo

Langt flere nordmenn valgte å ha kommersielle overnattinger i juli, men veksten fordeler seg ujevnt utover landet. Størst tilvekst hadde Nordland med 109 prosent flere norske gjestedøgn, mens Oslo hadde 15 prosent færre. Ser vi på hvor i landet som hadde flest norske gjestedøgn, kommer Vestland, Vestfold og Telemark øverst med en andel på 14 prosent av alle norske gjestedøgn. Deretter kommer Innlandet (13 %) og Viken (12 %).

Fordeling av norske gjestedøgn i juli

Norske gjestedøgn

andel

endring

Vestland

14 %

88 %

Vestfold og Telemark

14 %

19 %

Innlandet

13 %

34 %

Viken

12 %

16 %

Agder

11 %

28 %

Trøndelag

8 %

50 %

Nordland

7 %

109 %

Møre og Romsdal

6 %

99 %

Rogaland

5 %

59 %

Oslo

5 %

-15 %

Troms og Finnmark

4 %

43 %

Svalbard

0 %

30 %

Kilde: SSB