Skip to main content

Nyhetsartikler

Konsekvenser av budsjettkutt for Innovasjon Norge reiseliv

Pressearbeid organiseres nå fra hovedkontoret i Oslo, som et resultat av mindre økonomiske rammer. Arbeidet med internasjonale presseturer, i samarbeid med regioner og destinasjoner, vil bestå som tidligere.

Endring i internasjonal tilstedeværelse

Reiselivssatsingen beholdes i de fleste markeder, men med endrede arbeidsoppgaver og kapasitet.
I enkelte markeder avvikles reiselivssatsingen i sin helhet, og den taktiske forbrukermarkedsføringen og bransjebearbeidelsen ved disse kontorene vil fremover koordineres og videreføres på annen måte.

Foreløpig er det gjort kjent at Innovasjon Norges kontor i Nederland avvikles. Også ved kontoret i Danmark vil reiselivssatsingen opphøre. Både Nederland og Danmark er viktige markeder for Norge, og det vil fortsatt jobbes med forbrukermarkedsføring her, på lik linje som tidligere.

Hvordan B2B-arbeidet skal løses i samme markeder er fortsatt under avklaring. Det som er helt klart er at turoperatører fra begge disse markedene også i fremtiden vil inviteres til aktiviteter i regi av Innovasjon Norge Reiseliv. Dette være seg Norwegian Travel Workshop (NTW), visningsturer eller andre operative aktiviteter.

Aktivitetene i Japan, Sør-Korea og Brasil vil dekkes av Innovasjon Norges markedsspesialist. I Kina vil det skandinaviske samarbeidet videreføres gjennom Scandinavian Tourist Board.

Taktisk profilering av den enkelte region prioriteres

Planlagte aktiviteter med den enkelte region er budsjettert til å skulle gjennomføres. Den pågående koronasituasjonen har gjort at disse må endres, noe som vil skje i dialog med den aktuelle partner.

Prioriterer arbeid med turoperatører, meetings og arrangementer

Arbeid med turoperatører vil prioriteres i det videre arbeidet, både sentralt og ute i markedene. Det samme gjelder kongress- og meetings-arbeidet.

Hvilke aktiviteter som vil opprettholdes - og hvilke som vil erstattes av digitale løsninger grunnet koronasituasjonen, vil vurderes fortløpende og i dialog med næringen.

Språkversjoner fases ut på Visitnorway.com

Andre endringer er avvikling av språkversjoner på Visitnorway.com – der polsk, portugisisk og japansk versjon nå fases ut.