x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Portal Norway
Portal Norway
Portal Norway.
Photo: Bleed AS - VisitNorway.com
Portal Norway.
Photo: Bleed AS - VisitNorway.com

Konsekvenser av budsjettkutt for Innovasjon Norge reiseliv

Innovasjon Norges reiselivssatsing fikk et kutt i bevilgninger over statsbudsjettet på 53,5 millioner kroner for 2020. I tillegg til en dreining i oppdraget om mindre generell profilering fra statens side. Etter at kuttet ble kjent har derfor blant annet direkte salg og taktisk profilering blitt prioritert – på bekostning av individuelt pressearbeid i det enkelte marked.
30. mars 2020

Pressearbeid organiseres nå fra hovedkontoret i Oslo, som et resultat av mindre økonomiske rammer. Arbeidet med internasjonale presseturer, i samarbeid med regioner og destinasjoner, vil bestå som tidligere.

Endring i internasjonal tilstedeværelse

Reiselivssatsingen beholdes i de fleste markeder, men med endrede arbeidsoppgaver og kapasitet.
I enkelte markeder avvikles reiselivssatsingen i sin helhet, og den taktiske forbrukermarkedsføringen og bransjebearbeidelsen ved disse kontorene vil fremover koordineres og videreføres på annen måte.

Foreløpig er det gjort kjent at Innovasjon Norges kontor i Nederland avvikles. Også ved kontoret i Danmark vil reiselivssatsingen opphøre. Både Nederland og Danmark er viktige markeder for Norge, og det vil fortsatt jobbes med forbrukermarkedsføring her, på lik linje som tidligere.

Hvordan B2B-arbeidet skal løses i samme markeder er fortsatt under avklaring. Det som er helt klart er at turoperatører fra begge disse markedene også i fremtiden vil inviteres til aktiviteter i regi av Innovasjon Norge Reiseliv. Dette være seg Norwegian Travel Workshop (NTW), visningsturer eller andre operative aktiviteter.

Aktivitetene i Japan, Sør-Korea og Brasil vil dekkes av Innovasjon Norges markedsspesialist. I Kina vil det skandinaviske samarbeidet videreføres gjennom Scandinavian Tourist Board.

Taktisk profilering av den enkelte region prioriteres

Planlagte aktiviteter med den enkelte region er budsjettert til å skulle gjennomføres. Den pågående koronasituasjonen har gjort at disse må endres, noe som vil skje i dialog med den aktuelle partner.

Prioriterer arbeid med turoperatører, meetings og arrangementer

Arbeid med turoperatører vil prioriteres i det videre arbeidet, både sentralt og ute i markedene. Det samme gjelder kongress- og meetings-arbeidet.

Hvilke aktiviteter som vil opprettholdes - og hvilke som vil erstattes av digitale løsninger grunnet koronasituasjonen, vil vurderes fortløpende og i dialog med næringen.

Språkversjoner fases ut på Visitnorway.com

Andre endringer er avvikling av språkversjoner på Visitnorway.com – der polsk, portugisisk og japansk versjon nå fases ut.

 

 

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør