Skip to main content

Nyhetsartikler

Kommersielle gjestedøgn fra utlandet økte med 12 prosent i januar

Margrethe Helgebostad

Head of Analytics Visit Norway

+47 91749513

Send email

Økningen fra utlandet, som representerer i underkant av 65 000 flere overnattinger, fordeler seg godt utover de fleste markedene med reiselivsaktiviteter. I tillegg til disse tallene kommer overnattinger formidlet av norske formidlere av hytter og feriehus. Det er særlig tidligere fylker som Hedmark og Buskerud som har mange hytteformidlingsgjestedøgn i vintersesongen. Tall for januar 2019 viser at det totalt var 127 722 registrerte hyttegjestedøgn, hvorav 115 680 var utenlandske. Fra januar 2021, vil disse være inkludert i den månedlige publiseringen fra SSB.

Tabellen er sortert etter størst andel i januar 2020

Kommersielle gjestedøgn

2019

2020

%-endring

%-andel 2020

I alt

1 717 820

1 877 566

9

100

Norge

1 266 501

1 370 525

8

73

Utlandet i alt

451 319

507 041

12

27

Danmark

97 209

106 132

9

21

Sverige

80 560

85 832

7

17

Storbritannia

40 671

48 771

20

10

Tyskland

36 946

43 073

17

8

USA

32 331

36 150

12

7

Nederland

14 853

16 321

10

3

Kina

10 506

15 963

52

3

Frankrike

11 361

12 074

6

2

Italia

10 243

11 931

16

2

Australia

8 247

9 400

14

2

Spania

8 027

8 764

9

2

Sveits

6 997

7 128

2

1

Russland

6127

7 098

16

1

Resten av Asia

5 383

6 003

12

1

India

5 160

5 051

-2

1

Belgia

3 819

4 548

19

1

Østerrike

3 490

3 371

-3

1

Brasil

2 343

2 767

18

1

Thailand

1 463

2 722

86

1

Japan

3 519

2 720

-23

1

Singapore

1 958

2 265

16

0

Sør-Korea

832

1 152

38

0

Qatar

501

988

97

0

Indonesia

702

959

37

0

De forente arabiske emirater

839

726

-13

0

Kilde: SSB

God vekst i utenlandske gjestedøgn i hele landet

Veksten fra utlandet fordelte seg utover nye storfylker i januar. Merknader til tallene under er at kommunen Halsa er flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Kommunen Tjeldsund har flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.

Utenlandske gjestedøgn

Januar

%-endring

Viken

115 331

12

Oslo

102 132

10

Innlandet

71 770

1

Vestfold og Telemark

24 420

7

Agder

8 872

-1

Rogaland

23 620

29

Vestland

39 682

20

Møre og Romsdal

7 266

-30

Trøndelag

14 607

36

Nordland

17 672

11

Troms og Finnmark

76 959

28

Svalbard

4 710

38

Gode januartall gjenspeiles også i bookinger på visitnorway.com

Så langt i år har det vært godt med bestillinger av overnatting, transport og aktiviteter på visitnorway.com. Det er pt. registrert bestillinger til en verdi av 6,3 millioner, mot 3,2 millioner i samme periode i fjor.
Topp fem for bestillinger hittil i år er fra markedene Tyskland, USA, Norge, Storbritannia og Danmark.

Vi overvåker utviklingen av hvordan coronaviruset påvirker (av)bestillinger

Vi følger med på utviklingen i eventuell avbestillinger på visitnorway.com. Følg med på visitnorway.no/innsikt for oppdatert informasjon fremover.