Skip to main content

Nyhetsartikler

Gode råd fra Strategisk råd

Kontaktperson:

I en situasjon som dette er det veldig bra å ha et strategisk råd som lyttepost og til å diskutere innspill med.

- Strategisk råd har sagt seg villige til å møte oss jevnlig fremover. Det setter vi stor pris på og kommer til å benytte oss av, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Noe av det som ble diskutert var:

Rådet var tydelige på at det er viktig at det kommer raske tiltak for å bedre reiselivsnæringens likviditet slik som utsettelse av avgifter (mva., arbeidsgiveravgift med mer), samt at Innovasjon Norge kan yte både betalingshenstand samt er rause med tilskudds- og låneordninger.

Det ble også pekt på lønnsdekningsordninger som andre land har innført og understrekte viktigheten av at Innovasjon Norge involverer reiselivsnæringen i utvikling av de eventuelle bistandspakkene som kommer fra Regjeringen.  

Videre var rådet opptatte av at reiselivsnæringen nå praktiserte fleksible ordninger i forbindelse med kanselleringer, samt at det ble påpekt at krisen får store ringvirkninger for destinasjonsselskaper, leverandører mv.

Rådet var også tydelige på det vil kreve betydelig innsats fra både reiselivsnæringen og Innovasjon Norge i markedsbearbeiding på kort og lang sikt når situasjonen tilsier det.


På bildet:
F.v. Marit Lien (Alpinco), Christian Lunde (VisitOslo), Anita Nybø (Fløibanen), Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Cultiva), Gudrun Sandaker Lohne (Destinasjon Trysil), Trygve Steen (XXLofoten), Torunn Tronsvang (UP Norway AS), Trygve Kolderup (DNT), Marianne Einarsen (Agria), Gitte Skilbred (Munchmuseet), Christian Gamsgrø (Havila Kystruten), Nils Henrik Geitle (De Historiske) og Christian Brosstad (Atea). Foran f.v.: Kristian Jørgensen (Vy Travel), Bente Bratland Holm (Innovasjon Norge), Anne Grete Johansen (Polaria).

Ikke til stede: Stein Olav Henrichsen (Munchmuseet), Morten Thorvaldsen (Thon hotel), Thomas Alexander Ramdahl (Norwegian), Ståle Brandshau (VisitSognefjorden).

NB! Bildet er tatt ved en tidligere anledning.