Skip to main content

Nyhetsartikler

Undersøker hvordan COVID-19 påvirker reiseadferd i Norge

Oppdatering 14. mai 2020:
Datainnsamlingen er nå klar og resultater fra undersøkelsen blir publisert i uke 21.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Oppdatert 12. juni 2020

I begynnelsen av mai vil Innovasjon Norge gå ut med en undersøkelse på det norske markedet. Formålet er å få innsikt om nordmenns holdninger til å reise på ferie under og etter COVID-19-pandemien.

Undersøkelsen vil blant annet gi svar på hvordan smittefrykt, den økonomiske situasjonen og myndighetenes anbefalinger påvirker planlegging av reiser i sommer. Vil nordmenn feriere mer i Norge? Har de planlagt en norgesferie, hvordan type ferie og hvor i landet?

Det vil være nok svar til å bryte resultater ned per landsdel. Det gjennomføres en lignende undersøkelse i Danmark for å overvåke interessen for å reise til Norge. Her gikk intervjuerne ut i felt i uke 24. 
Det planlegges også en lignende undersøkelse i Tyskland, så snart grensene åpnes. 

Mer om undersøkelser knyttet til koronasituasjonen