Skip to main content

Nyhetsartikler

Fremsnakker norsk reiselivsrelatert innovasjon på X.Festival

Kontakt

Hege Barnes

Assisterende direktør Innovasjon Norge USA

Send email

- X.Festival blir en unik møteplass. I fem hele dager skal vi dele inspirasjon og kunnskap om bærekraftige løsninger og mer grønn innovasjon i reiselivsnæringen, sier Hege V. Barnes, reiselivsspesialist og leder av Innovasjon Norge i New York.

30. november til 4. desember inviterer organisasjonen Digital Tourism Think Tank deltagere fra hele verden til den heldigitale X.Festival. Fordelt på fem dager blir det 47 innlegg å velge mellom, med daglige temaer som ‘Disrupt’, ‘Purpose’, ‘Rebuild’, ‘Engage’ og ‘Imagine’.

Allerede kl. 10.00 første dag skal Hege V. Barnes holde foredraget «Driving Sustainability and Green Innovation within the Travel Sector».

– Alle kjenner til viktigheten av et bærekraftig reiseliv. Vi snakker mye om hvordan vi skal oppføre oss, hvor langt vi skal reise og hvilke typer aktiviteter som er mest grønne. Men kanskje det aller viktigste er utviklingen av reiselivsrelatert innovasjon og teknologi. På dette feltet har Norge mange produkter og mye erfaring å vise til, sier Barnes.

Norske innovasjoner for et bærekraftig, globalt reiseliv

Internasjonalt gjør Norge seg bemerket for å stille krav til utslippsfrie fjorder innen 2025. Det samme gjør elektrifisering av fly, med et ambisiøst mål om at alle innenlands flyvninger skal være heleelektriske innen 2040. Norge er dessuten et foregangsland for bruk av smarthus-teknologi, fornybare materialer og energieffektive løsninger ved kommersielle overnattingssteder.

- I fremtiden vil vi se stadig mer bruk av AI-teknologi og datadrevne løsninger også i reiselivet. I Innovasjon Norge jobber vi med flere interessante aktører som leverer produkter til reiselivsnæringen, noe som styrker reiselivet nasjonalt. Samtidig er dette etterspurt eksport til resten av verdens reiselivsnæring, sier Barnes.

Merkeordningen bærekraftig reisemål

Hun vil også nevne den norske merkeordningen for bærekraftige reisemål, som eies av Innovasjon Norge. En ordning som i dag inkluderer kravene som stilles i den anerkjente standarden fra Global Sustainable Tourism Council. Merkeordningens 45 kriterier og 108 indikatorer dekker natur, kultur, miljø, sosiale verdier, samfunnsengasjement og økonomisk levedyktighet.

- Mange land i verden har i større eller mindre grad begynt å utvikle egne nasjonale merkeordninger. Allikevel vekker den norske stor oppmerksomhet fordi vi var blant de aller første som etablerte en slik ordning, den er omfattende og vi har mer enn et tiår med erfaring å vise til, sier Hege V. Barnes.