Skip to main content

Nyhetsartikler

Flere utenlandske gjester leide hytte via norske formidlere i 2019

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Les mer om tallene på SSB

Fra 2021 vil SSB publisere formidlingsstatistikken hver måned, som en del av den ordinære overnattingsstatistikken.

Ferske tall fra SSB viser at det var 924 300 gjestedøgn via hytteformidlere i 2019.

Utlendinger stod for 83 prosent av alle overnattingene - og syv av ti av alle overnattinger i disse private hyttene og feriehusene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige, ifølge ferske tall fra SSB.

Tallene viser en nedgang fra 2018, som skyldes færre norske overnattinger. Utenlandske økte med tre prosent.

Statistikken viser det som er formidlet av norske formidlere av hytter og feriehus. Verdt å merke seg er det at det er en svakhet i tallene, da utenlandske aktører ikke er med i statistikken.

Hytteformidling 2019

Hedmark det største volumfylke

Med 389 000 overnattinger i hytter og feriehus, som er en andel 41 prosent, er Hedmark det største fylket. Deretter kommer Buskerud, som med 136 000 overnattinger, har en andel på 15 prosent. Samlet for landet, var det en jevn nedgang hver måned gjennom året, bortsett fra i august som økte med 14 prosent.

Det er flest hytteformidlings-gjestedøgn i vintersesongen, med store skifylker som Hedmark og Buskerud i spissen. Likevel er det verdt å merke seg god vekst i sommer i både Hedmark (+14 %) og Buskerud (+12 %). 

Andre områder med vekst fra mai til august er Oslofjord-området med Østfold, Oslo og Akershus (+10 %), Telemark (+4 %), Agder-fylkene (+10 %) og Rogaland (+5 %).

Med det øker andel i sommermånedene fra 31 prosent i 2018 til 32 prosent i 2019.