Skip to main content

Nyhetsartikler

Digitalt seminar om internasjonale mesterskap

Kontakt

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

14. desember inviterte Særforbundenes Fellesorganisasjon og Innovasjon Norge Reiseliv til et digitalt seminar om internasjonale mesterskap til Norge. Målet med seminaret var å utveksle erfaringer og inspirere til å se på muligheten for å arrangere internasjonale mesterskap i Norge i fremtiden.

Internasjonale mesterskap og arrangement er svært viktig for norske reiselivsdestinasjoner og byer, og har store økonomiske ringvirkninger for reiselivsnæringen der de finner sted. En undersøkelse foretatt av Nordic Innovation Center viser at 75 prosent av inntektene fra arrangementer typisk kommer fra tilreisende som besøkte byen eller regionen kun på grunn av arrangementet. Hovedandelen legges igjen på overnattingssteder, servering og varehandel. Analyser viser at eksempelvis VM i Bryting som planlegges til Oslo i oktober 2021, i høstferieuken, er beregnet å ha en regional verdiskaping for Oslo-regionen på 67 millioner kroner, for ett arrangement som foregår i ca. en uke.

Mange utfordringer

Koronakrisen byr på utfordringer på en rekke områder. Flere internasjonale idrettsarrangementer i Norge og i verden har måttet avlyses eller blitt utsatt, men disse konkurransene kan ikke gjennomføres på teams eller lignende plattformer. Så nå arrangeres det noen internasjonale mesterskap, med redusert antall eller uten publikummere. Flere konkurranser gjennomføres, og fremover vil de være viktige for å sikre aktivitet og omsetning for reiselivsnæringen, underleverandører og for idretten.

Vi inviterte VM i Bryting, VM på snø for parautøvere og Ishockeyforbundet for å fortelle om sine arrangementer. Disse planlegges i 2021, 2022 og Ishockey søker om VM i 2027. Disse arrangementene vil ha store økonomiske ringvirkninger for byene og Norge, i tillegg til tilleggsprosjekter innen frivillighet, integrering og bærekraft. Vi inviterte også Greener Events som forklarte hvordan arrangører kan gjøre sine arrangementer mer bærekraftige, og Igloo Innovation la frem muligheter for sportsteknologi, idrett og arrangement.

Det var ca. 100 påmeldte til seminaret, hovedsakelig fra idretten, men også reiselivsaktører, destinasjoner og det offentlige.


Her er opptak og presentasjonene fra seminaret

Related

Har du spørsmål om Innovasjon Norges arrangementssatsing?

Les mer om arrangementsturisme eller kontakt Birgitte Nestande.