Skip to main content

Nyhetsartikler

Digitale reiselivskurs = suksess: 1130 bedrifter har meldt seg på

Kontaktperson:

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772

Send email

Bare en uke etter at Norge stengte ned i midten av mars, startet Innovasjon Norge reiseliv arbeidet med å digitalisere kursporteføljen. Noen små uker senere er de første fem kompetansekursene allerede gjennomført av fire ulike kursholdere.

Totalt ble fire datoalternativ for hvert av de fem kursene – altså 20 nasjonale kurs - gjort tilgjengelig 14. april. Dette var Bli god på nett, Bli god på nett 2.0, Godt vertskap, Opplevelseskurset og Pakking, distribusjon og salg. Kursene er gratis og selv om det anbefales ulike stillingsprofiler til kursene er de åpne for alle. Alle som deltar får kursbevis fra Innovasjon Norge i etterkant.

360 plasser lå klare til påmelding, etter førstemann-til-mølla-prinsippet – og allerede 16. april var alle kursene fulltegnet.

Ga stor kursaktivitet også regionalt

Samtidig med planleggingen av digitale kurs, åpent for alle i hele Norge - har det vært samarbeid med Innovasjon Norges regionkontor for igangsetting av regionale/lokale kurs. Per 1. mai 2020 er det bestilt til sammen 64 kurs med 1130 plasser. For å finansiere kompetansekursene har Innovasjon Norges regionkontorer med seg fylkeskommuner, Miljødirektoratet og Landbruksdepartementet på spleiselaget.

Forhåpentligvis vil det i løpet av 2020 være tilgjengelige midler i Innovasjon Norge til å arrangere flere nasjonale kompetansekurs for reiselivsnæringen. Prioriterte deltakere vil da være de som har meldt seg til å stå på venteliste.

Informasjon om eventuelle kurs og påmeldingen vil kommuniseres i Innovasjon Norge reiselivs kanaler på Visit Norway Innsikt og Facebook.

Og dette sier noen av deltakerne på våre første kurs:

Kan anbefales på det varmeste og er nå i bedre istand til å beskrive opplevelser og turer med hjelp av flere teknikker (Deltaker på opplevelseskurset)

Jeg synes dette er et godt og fremover lent tiltak, og vil gjerne at IN fortsetter med dette nå i corona bremsen (Deltaker på opplevelseskurset)

Veldig kjapt organisert og gjennomført=topp (Deltaker Bli god på nett)

Takk og takk igjen for denne muligheten! Jeg håper dere setter opp flere av de andre kursene også, ble så glad for å få være med på dette!» (Deltaker godt Vertskap)

Håper Innovasjon Norge har mulighet til å sette opp flere nå i krisetiden da å tilpasse nye produkter og pakker er høyrelevant. (Deltaker Pakking, distribusjon og salg)