Skip to main content

Nyhetsartikler

Dette forteller Turistundersøkelsen oss om 2019

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Innovasjon Norge har for syvende år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse med datainnsamling hos lokale aktører rundt omkring i hele Norge. Nå er hovedrapporten og seks regionrapporter klare og publisert.

Tallene for 2019 viser at antall norske overnattinger økte med tre prosent og antall utenlandske med fem prosent, sammenlignet med året før. Økningen i antall overnattinger gjelder særlig fra sommermånedene og utover høsten.

Turistsesongen blir stadig lengre

I hovedrapporten ser vi på hva som gjør at det er flere og flere overnattinger registrert i Norge, hvorfor det er en særlig økning i antall overnattinger i andre halvdel av 2019 – og hvilken betydning dette har for norsk økonomi.

Hovedfunnene om reiselivsåret 2019 er at turistsesongen blir stadig lengre, utenlandske feriereisende har et høyt døgnforbruk, mange utenlandske feriereisende er på rundreise og turistene kommer ofte til Norge med fly, men mange reiser videre med andre transportmiddel.

Turistundersøkelsen: Reiselivsåret 2019

Se nettutgaven av hovedrapporten her (pdf)

Ønsker du å se bakgrunnsrapporten? Last ned nettutgaven her (excel)

Sommerturismen 2019

Turistsesongen blir stadig lengre i Norge, med flere og flere turister som velger å dra til Norge utenom sommersesongen, for eksempel i forbindelse med skiferie eller for å oppleve det vakre nordlyset. Sommersesongen er likevel fortsatt den desidert største turistsesongen i Norge. 52 prosent av de kommersielle/registrerte overnattingene foretatt i 2019 var i løpet av sommermånedene fra mai til og med august. Utviklingen i sommersesongens kommersielle overnattingsdøgn viser at dette er fire prosent høyere enn i 2018. 

Last ned nettutgaven av sommerrapporten for 2019 her (pdf)

Regionrapporter for sommersesongen

I tillegg til årsrapporten er det laget regionale rapporter for samtlige fem norske regioner, samt en egen rapport for Oslo & Akershus. Rapportene baserer seg på svar samlet inn i sommersesongen. 
Det er også laget ulike rapporter for enkelte målgrupper. 

Last ned nettutgaven av regionrapportene her (pdf):

Vinterturismen 2019

Nordmenn stod for det absolutt største volumet av skiturister i Norge i vintersesongen 2019, hvorav den aller største andelen av disse valgte å benytte seg av ikke-kommersielle overnattingsformer. Les mer om skiturismen i Norge i denne rapporten.

Vi har også satt sammen en egen rapporten som gir et nærmere innblikk i de utenlandske nordlysturistene i Norge i løpet av vintersesongen 2019.

Intervjuet 12 396 reisende i Norge

Rapporten er utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Innovasjon Norge og basert på reisende som besøkte Norge i løpet av 2019. Den består av intervju med totalt 12 396 reisende. Av disse er 3 483 norske reisende, hvorav 2 933 kan knyttes til feriereiser og 550 kan knyttes til forretningsreiser.

De resterende 8 913 intervjuene er med utenlandske reisende, hvorav 8 270 er feriereiser og 643 er forretningsreiser.