Skip to main content

Nyhetsartikler

Corona-situasjonen påvirker bookinger av norgesferier

- Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Det er umulig å forutsi hvordan de neste dagene og ukene vil utarte. Dessverre ser vi nå at mange potensielle norgesturister vegrer seg for å booke norgesferien. Konsekvensene kan dermed bli voldsomme for en reiselivsnæring som i utgangspunktet opererer med små marginer, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Foreløpig rapporteres det ikke om et stort antall kanselleringer av allerede bestilte norgesreiser.

Øyeblikksrapport fra våre markeder

Innovasjon Norges reiselivsansatte, med ansvar for ulike markeder rundt om i verden, bidro denne uken til en felles øyeblikksrapport 3. mars. Dette er i korte trekk hva som ble meldt inn:

NB! Alle tall fra våre markeder er samlet inn 3. mars 2020. Antall smittede i mange land øker til dels mye fra dag til dag. For oppdatert oversikt viser vi derfor til denne oversikten.

Asia: Kina, Japan, Sør-Korea og India

Bestillinger har stoppet helt opp i det asiatiske markedet. Det har til nå vært et enormt antall avbestillinger fra alle disse landene på reiser til Europa (spesielt for reiser til Russland, Frankrike og Italia).

Opprinnelig var det på grunn av smittesituasjonen i eget land, men nå handler det mest om smittefaren i Europa. Det er fra slutten av april høysesongen starter for de asiatiske markedene inn til Skandinavia, så her er situasjonen fremdeles noe uavklart. Per nå jobber de fleste med å endre/avbestille reiser til Mellom-Europa.

De neste ukene fremover blir avgjørende for sommertrafikken, da asiatene sannsynligvis avventer for å se hvordan utviklingen blir fremover med antall smittede her i Norge og øvrige Skandinavia.

Danmark

Det meldes om færre bookinger enn normalt av reiser til Norge i Danmark, noe som tyder på at mange er avventende.

Reisebyråer melder så langt om fine bookingtall for sommeren, men mange spør om hvor lenge de kan vente med en endelig bestilling. Det er ingen nedgang i bookinger eller kanselleringer av eksisterende norgesreiser hos reisebyråene foreløpig. Det kommer også nye bestillinger fra vintergjester som skulle vært i for eksempel Italia – men som nå retter blikket mot Norge i stedet for. Rederier melder om at konferansegjester har begynt å avbestille.

I dag er det 10 personer som har testet positivt og 160 personer i hjemmekarantene. Alle 10 smittede kan spores tilbake til reiser i Nord-Italia og Iran. Myndighetene forventer at antall smittede vil øke kommende uke.

Frankrike

2020 startet med god fart i bookingene for Norge, men det ser ut til at det blir stor oppbremsing og fall i bookingene denne uken.

Det meldes ikke om noe særlig med avbestillinger foreløpig. Allikevel preges situasjonen av usikkerhet i reiselivsnæringen. En fransk undersøkelse viser at to tredjedeler av befolkningen er bekymret for viruset – og franske myndigheter anbefaler alle på generelt grunnlag å vurdere alle type reiser til utlandet.

193 personer har fått påvist coronaviruset i Frankrike og tallet øker. Så langt er tre personer døde av viruset.

Italia

Det sendes fortsatt store grupper fra Italia til Norge med turister som vil oppleve nordlyset. Få har så langt kansellert reisen.

Salget at nye reiser til Norge har begynt å stagnere – men det gjelder alle reiser og ikke bare til Norge. Det positive er at det allerede har begynt å komme henvendelser til Norge for sommersesongen.

Italia har et høyt antall smittede og syke. Flere områder er satt under karantene.

Nederland

I Nederland er det mange som venter med å booke årets sommerferie, både til Norge og verden ellers. Per nå meldes det ikke om mange kanselleringer i Nederland, noe som sannsynligvis skyldes at myndigheter og alle reiseorganisasjoner fortsatt oppfordrer til å reise - og det ikke tilbys refusjon av reiser.

I møte- og eventbransjen er det mange arrangementer som er flyttet til høsten 2020. En stor utfordring det meldes om i Nederland er at mange store bedriftskunder har fått reiseforbud til 1. mai på grunn av koronautbruddet.

Torsdag 5. mars ble det gjennomført en undersøkelse i de belgisk og nederlandsk reiselivsbransje.

Foreløpige svar og analyser viser at:

  • 800 personer i belgisk og nederlandsk reiselivsbransje har svart på undersøkelsen  
  • Flertallet av respondentene merker at korona viruset påvirker bookingen av reiser: 37% sier merkbart, og 56% sier sterkt merkbart. Kun 3% sier at booking av reiser går som normalt.
  • 54% sier at de får spørsmål om mulighet for å annullere reiser fra kundene sine.
  • 37% mener at koronaviruset vil gjøre 2020 til et mindre godt år for dem resultatmessig, mens 30% sier at dette kun er midlertidig og at de tror de vil tjene opp igjen forskjellen i løpet av året.
  • Konklusjon: reiselivsbransjen erkjenner at dette er en krevende situasjon, men totalt sett er de realistiske og resiliente.

Nederland fikk sitt første tilfelle av koronasmittet omtrent samtidig med Norge. Det antas at smittetilfellene vil øke framover.

Russland

Det meldes om få kansellerte reiser fra Russland til Norge, men mange er på gjerdet i forhold til om de skal reise eller ei. Enn så lenge er det for tidlig å si noe om det vil komme mange avbestillinger foreløpig, men det antas å komme flere i løpet av mars.

Utviklingen viser at det er færre som bestiller nå sammenlignet med samme periode tidligere.

Per nå er 24 innlagt på sykehus i Russland. 83 personer er i karantene.

Sør-Amerika (med vekt på Brasil)

Fra Sør-Amerika har det blitt avbestilt en stor andel av fly over Atlanteren til Europa. Covid-19 er ikke særlig utbredt i verdensdelen, men frykten for å reise til særlig Mellom-Europa og pådra seg smitte, er stor.

Spania

De fleste spanske turoperatører opplever en endring i bookingmønsteret, men nedgangen er foreløpig på kun 20% og ikke altfor dramatisk. Bookinger til Norge avbestilles ikke, men det reserveres heller ingen nye. Salg og bookinger har med andre ord stoppet helt opp.

Selv om Norge foreløpig ikke har særlig mange smittede, ønsker ikke spanjoler å booke for førstkommende sommer, på grunn av mulige kanselleringskostnader. De venter og ser hvordan ting utvikler seg.

140 personer smittet per i dag. De fleste har mild sykdom og mange er hjemme.
(Teksten om Spania ble oppdatert med ny informasjon fredag 6. mars)

Storbritannia

Folk har ikke kansellert reisene sine til Norge og salget så lang i år har gått bedre enn i fjor. Utfordringen er at bookinger til Norge/Skandinavia for sommeren 2020 har stoppet helt opp. Bookingene for neste vinter overgår derimot alle forventninger.

(5.3.2020) Det britiske flyselskapet Flybe har gått konkurs. Dette var Europas største regionale fly selskap med 8 millioner passasjerer.  De hadde finansielle problemer ved begynnelsen av året, men med Corona-viruset har folk sluttet å booke.

Det er 39 påviste tilfeller i Storbritannia, og tallet øker.

Sverige

Mediebildet i Sverige preges av nyheter om viruset og løpende rapportering av smittetilfeller. Folks oppmerksomhet tiltok særlig i uke ni, i forbindelse med at mange kom hjem fra vinterferie i utlandet.

Foreløpig er det for tidlig å si noe konkret om hvilke konsekvenser coronaviruset vil ha for salget av reiser til Norge, men det finnes noen tidlige indikasjoner på at kunder som opprinnelig har vist interesse for europeiske og/eller oversjøiske destinasjoner nå begynner å vise økt interesse for alternative reisemål i Skandinavia i stedet for. Et konkret eksempel var en svensk gruppe som hadde booket en reise til Gardasjøen, som endret denne til Lofoten, som en konsekvens av Corona-situasjonen.

Det er 24 smittede personer i Sverige (per 3. mars 2020) – og antallet øker stadig.

Tyskland

I det tyske markedet meldes det ikke om kanselleringer på reiser til Norge grunnet coronafrykt.

Utfordringene i Tyskland ligger i en avventende holdning til å booke reiser generelt, selv om kunder viser seg å være mindre tilbakeholdne når det gjelder Norge. Mange vurderer foreløpig Norge som en trygg destinasjon. Tyske turoperatører er stort sett tilfredse med bookingssituasjonen for reiser til Norge denne sommeren.

Tyskland har hatt 172 smittetilfeller. 16 er erklært helt friske igjen.

USA

Amerikanske turoperatører forteller at usikkerheten er det som skaper utfordringer for driften. Mange turister vil vente til nærmere reisetidspunkt for å avgjøre om de skal reise eller ei. Mange takker også nei eller utsetter å svare på tilsendte tilbud, og oppgir coronaviruset som årsak. Nye reiser bookes ikke og det er full stopp i markedet.

Amerikanske turister vil gjerne reise, men mange avventer for å se hvordan situasjonen utvikler seg. Enkelte operatører melder om at deres turer til Norge ikke er berørt så langt.Det er særlig bookinger for reiser til Asia og Italia som kanselleres fra USA nå.

Det er rapportert om flere smittetilfeller i USA i flere stater og tallet øker.