x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Norway flag
Norway flag
Norway flag.
Photo: BDMcIntosh/iStock
Norway flag.
Photo: BDMcIntosh/iStock

Budsjettreduksjon - konsekvenser for reiselivsoppdraget i Innovasjon Norge

I statsbudsjettet for 2020 ble bevilgningen til reiselivsoppdraget Visit Norway redusert med 53,5 millioner kroner. Ledelsen i Innovasjon Norge har etter omfattende vurderinger som følge av kuttet besluttet å redusere mellom 14 og 18 årsverk knyttet til Visit Norway ved utekontorene og tre til fem årsverk knyttet til Visit Norway i Norge, i tillegg til å redusere prosjekt og aktiviteter.
10. februar 2020

De berørte kontorene er Innovasjon Norges kontor i Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.  Det vil også bli vurdert å avvikle reiselivsaktivitetene ved tre til fem utekontor for å møte budsjettreduksjonen for reiselivoppdraget i Statsbudsjettet for 2020.  

Sikre god prosess

- Vi er nå mest opptatt av å sikre en best mulig prosess som også ivaretar de berørte medarbeiderne på en god måte. Denne prosessen vil følge gjeldende lovverk og prosedyrer, men i og med at dette varierer fra land til land kan det ta litt tid før vi eksakt kan si antall stillinger og hvor reduksjonene vil komme. Målet vårt er å ha det klart innen utgangen av mars, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Dreining i oppdrag

Innovasjon Norge har samtidig også fått en endring i sitt reiselivsoppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.  Endringen i oppdraget består i at Visit Norway skal redusere den generelle profileringen av Norge og i stedet bruke ressurser på å bidra til utvikling av Norge som reisemål.

- Det betyr også en endring i hvordan vi organiserer arbeidet vårt. Vårt mål er fortsatt å være viktig samarbeidspartner og bidragsyter til utviklingen av Norge som et attraktivt reisemål, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand, mob +47 934 58 303.