Skip to main content

Nyhetsartikler

Bli med på retargeting i alpinkampanjen i Norge

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

I høst kjørte vi en profilerende alpinkampanje i våre viktigste internasjonale markeder, i tråd med både næringens og våre egne ønsker. Markeder vi da håpt skulle reise i vinter, og som vi uansett skal og må prestere godt i, etter pandemien. Nå tror de fleste av oss at det norske markedet blir det aller viktigste for vinteren, og vi har derfor besluttet å snu noe av aktiviteten mot det nasjonale alpinmarkedet.

Dere inviteres herved til å delta med retargeting i denne nasjonale kampanjen.

Folk til fjells

Profildelen av kampanjen i Norge baserer seg på fjorårets «People and Mountains»-filmer, der ildsjeler og andre nøkkelpersoner i alpinnæringen blir portrettert. Kommunikasjonen i profilkampanjen vil i betalte og egne kanaler utgjøres av en blanding av disse filmene, samt mer spesialtilpassede kortfilmer rettet inn mot de tre primærsegmentene i kampanjen (se nedenfor). Ved å basere oss på disse filmene ønsker vi å formidle personlige og varme historier som skal inspirere nordmenn til å planlegge både korte og lengre skiferier denne vinteren. Samtidig ønsker vi å vise opp litt av det mangfoldet som tilbys i norske skianlegg landet over.

OBS: Til retargetingkampanjen leverer dere eget materiell/annonser etter kravspec fra mediebyrået.

Timing og målgrupper

Kampanjen er tenkt lansert i romjulen, og det blir derfor muligheter for retargeting først i midten av januar (på grunn av datasankingen som kreves). Vi må ta forbehold om at de offisielle reiserådene til enhver tid tillater oss å formidle salgsutløsende retargetingkommunikasjon.

Vi retter kampanjen mot tre segmenter: Barnefamilier (Sharing&Caring og Energy), Par uten barn (Sharing&Caring og Energy) og Vennegjengen (Energy, Sharing & Caring, Playful liberation). Profilkampanjen vil sikre god datafangst for hvert av disse segmentene, som i neste omgang muliggjør for partnerdestinasjoner å drive rettet, salgsutløsende kommunikasjon mot ønsket segment.

Påmelding til retargetingkampanjen

Minimumsinvestering i retargetingkampanjen er NOK 50 000, og maksimumsinvestering er NOK 200 000. Grunnen til dette er at det vi skal ha mulighet for å levere kvalitetstrafikk for alle retargetingpartnerne i kampanjen. Vi vil evt. vurdere å øke maksimumsinvestering senere om det viser seg at det er rom for det. Av investeringen deres går 80% til mediekjøp og adserving og 20% til å dekke mediebyråkostnader og profil.

For å kunne overholde tidsangivelsen over trenger vi påmelding fra dere innen torsdag 3.12, med budsjett/investering til retargeting. Denne påmeldingen er bindende ut februar 2021. Om restriksjoner skulle medføre at vi ikke får kjørt retargetingkampanje innen 28.2.2021, vil Innovasjon Norge dekke påløpte kostnader forbundet med planlegging hos mediebyrået og påmeldingen deres er ikke lenger bindende.