Skip to main content

Nyhetsartikler

B2B-aktiviteter avlyses eller utsettes til august 2020

Kontaktperson:

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Send email

- Som følge av den pågående koronapandemien, har vi i samsvar med våre utekontorer besluttet å avlyse eller utsette planlagte aktiviteter innenfor Leisure og Meetings frem til august, sier Frode Aasheim, leder for B2B i Innovasjon Norge Reiseliv.

B2B-aktiviteter i de internasjonale markeder er viktigere enn noensinne i månedene framover. Selv om planlagte aktiviteter frem til i år nå settes på hold eller avlyses, så betyr det på ingen måte stillstand. Innovasjon Norge reiseliv jobber hardt med å få på plass gode, digitale løsninger som kan erstatte enkelte aktiviteter. 

- Vi har stor forståelse for at norske leverandører og tilbydere nå står midt oppe i store utfordringer, og ikke nødvendigvis har kapasitet til å delta på våre reiselivsaktiviteter her og nå uansett. Det samme gjelder alle internasjonale kunder, som har mer enn nok med å rydde opp i alle utfordringer pandemien har påført dem. Men det kommer en dag i morgen – og vi har nå en tett dialog med hele reiselivsnæringen i forhold til deres behov på kort og lang sikt, for å sikre de beste løsninger fremover, sier Aasheim. 

Det vil bli kommunisert fortløpende til reiselivsnæringen om kommende digitale aktiviteter og praktisk informasjon rundt disse.