x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Briksdalsbreen
Briksdalsbreen
Briksdalsbreen.
Photo: CH - Visitnorway.com
Briksdalsbreen.
Photo: CH - Visitnorway.com

Åpner opp for innspill til strategi for utvikling av norsk reiseliv

En ny nasjonal reiselivsstrategi blir et viktig verktøy for å sette retning for hvilket reiseliv Norge skal ha i fremtiden. Når vi nå er i gang med å utarbeide strategien er dine innspill svært viktig for oss.
18. juni 2020

I 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) et mandat til Innovasjon Norge om å lede arbeidet med å utforme en helhetlig strategi for utvikling av norsk reiseliv. Denne skulle være klar ved årsskiftet 2020/21, men fristen for å levere strategien til oppdragsgiver NFD er nå utsatt til 1. mars neste år.

Krisen reiselivsnæringen står i dette året, handler for mange aktører kun om å overleve årets sommer og tiden etter det. Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge er prosjektleder for arbeidet med reiselivsstrategien – og har full forståelse for at mange kan reagere på at det settes i gang et arbeid med en strategi når situasjonen er så prekær for mange. Samtidig er hun klar på at strategien omhandler langsiktige utfordringer, som uansett vil være viktige for en samlet næring i årene som kommer.

- Norsk reiseliv har hatt en god utvikling over mange år, og flere nye og eksisterende aktører har bidratt til en reiselivsnæring som tilbyr både god bredde og kvalitet. Samtidig har det lenge vært etterlyst en strategi som skal sette retning for den videre utvikling av Norge som reisemål, gjennom å fremheve hva som må til for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter. En strategi som bidrar til å skape helårlig sysselsetting og bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen, sier hun.

Bred involvering

Mandatet for reiselivsstrategien beskriver at arbeidet skal resultere i en helhetlig og samlende strategi, som skal peke på sentrale muligheter og utfordringer i reiselivet. Den skal i tillegg skissere hvor det er behov for ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til en lønnsom og bærekraftig utvikling av norsk reiselivsnæring. Strategien skal ha en bred tilnærming til ulike virkemidler som kan benyttes for å nå målet, og det skal angis hvilke aktører som har ansvar for å gjennomføre ulike tiltak.

Arbeidet med strategien skal involvere både reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer, samt små og større bedrifter fra ulike deler av landet. Prosessleverandør Mimir AS sørger for god gjennomføring av samlingspunkt for innsamling av innspill, og vil invitere interessenter direkte, til møter både fysisk og digitalt i månedene fremover.

Det er også åpnet en digital innspillskasse på Visitnorway.no/Innsikt, som vil være tilgjengelig frem til 10. september.

- Denne er åpen for absolutt alle som ønsker å bidra med synspunkter – og vi håper mange benytter anledningen til å bidra til denne viktige strategien for norsk reiseliv, sier Bratland Holm.

I den digitale innspillskassen kan det gis innspill på en eller flere av følgende tema:

  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig utvikling og omstilling
  • Rammebetingelser, strukturer og kompetanse

Innspillene som kommer inn, vil bli benyttet som kunnskapsgrunnlag til diskusjoner i panelsamtaler digitalt og fysisk gjennom høsten.

Kontaktpersoner/prosjektledere
i Innovasjon Norge

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør
Audun Pettersen
Audun Pettersen
Leder reiselivsutvikling