Skip to main content

Nyhetsartikler

13 prosent flere kommersielle gjestedøgn i februar

Verdiskapingstall for norsk reiseliv

Verdiskapingstall for ditt område finner du her

Tall for 2019 vil bli publisert tidlig i september. Innovasjon Norge gjør nå analyser på hva Corona-krisen vil koste norsk reiseliv. Disse tallene blir publisert på visitnorway.no/innsikt om en ukes tid.

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Lite visste vi da januar-tallene ble publisert forrige måned, at verden skulle bli så totalt forandret på få uker. SSB publiserte i dag overnattingsstatistikk for februar, som blir den siste i rekken av god vekst i kommersielle gjestedøgn.

Det var magre år for norsk reiseliv etter finanskrisen, men ingenting kan sammenlignes med dette. 2019 er det siste året med sammenhengende vekst siden januar 2014. Også 2015 var et spesielt år for norsk reiseliv. Nedgangen i oljesektoren medførte færre yrkesrelaterte overnattinger, og ferie- og fritidstrafikken var eneste driver bak veksten. I årene etter har ferietrafikken vært en sterk motor i norsk reiseliv gjennom hele året.  

Tall for februar viser at det var 13 prosent flere i kommersielle gjestedøgn, sammenlignet med i fjor. Norske øker med 12 prosent og utenlandske med 15 prosent. Økningen fra utlandet, som representerer i underkant av 81 700 flere overnattinger, fordeler seg godt utover stort sett alle markeder med reiselivsaktiviteter.

I tillegg til disse tallene kommer overnattinger formidlet av norske formidlere av hytter og feriehus. Det er særlig tidligere fylker som Hedmark og Buskerud som tradisjonelt har mange gjestedøgn knyttet til hytteformidling i vintersesongen. Tall for februar 2019 viser at det var 176 058 registrerte hyttegjestedøgn, hvorav 109 838 var utenlandske. Fra januar 2021, vil disse være inkludert i den månedlige publiseringen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel februar 2020


Februar

Så langt i år

kommersielle gjestedøgn

2019

2020

%-endring

%-andel

%-endring

i alt

1 952 288

2 206 272

13

100

11

norge

1 394 123

1 566 396

12

71

10

utlandet i alt

558 165

639 876

15

29

14

danmark

137 147

157 715

15

25

13

sverige

91 177

97 449

7

15

7

storbritannia

62 303

74 724

20

12

20

tyskland

39 055

48 878

25

8

21

usa

35 772

41 228

15

6

14

nederland

24 563

32 143

31

5

23

frankrike

16 825

20 150

20

3

14

italia

12 538

15 422

23

2

20

sveits

9 221

11 048

20

2

12

spania

8 297

10 734

29

2

19

belgia

5 360

7 816

46

1

35

australia

7 429

6 914

-7

1

4

kina

15 456

6 806

-56

1

-12

resten av asia

6 325

6 016

-5

1

3

india

5 285

5 130

-3

1

-3

thailand

2 309

4 241

84

1

85

russland

3 207

4 030

26

1

19

østerrike

3 822

3 963

4

1

0

brasil

1 952

2 979

53

0

34

japan

2 765

2 891

5

0

-11

singapore

1 964

2 159

10

0

13

indonesia

967

1 654

71

0

57

de forente arabiske emirater

1 071

1 250

17

0

3

sør-korea

877

786

-10

0

13

Kilde: SSB

God vekst i utenlandske gjestedøgn i hele landet

Veksten i utenlandske gjestedøgn fordeler seg godt utover landet, bortsett fra en nedgang i Møre og Romsdal.

Kommersielle gjestedøgn per fylke

Februar

2019

2020

%-endring

Viken

121 562

144 376

19

Oslo

95 919

108 147

13

Innlandet

121 614

125 128

3

Vestfold og Telemark

20 823

28 967

39

Agder

9 860

10 163

3

Rogaland

15 824

20 983

33

Vestland

40 847

45 164

11

Møre og Romsdal

11 055

8 986

-19

Trøndelag

12 464

17 760

42

Nordland

28 722

31 341

9

Troms og Finnmark

73 704

92 688

26

Svalbard

5 771

6 173

7

Kilde: SSB

For tall per kommune og byer med fler enn 50 000 innbyggere finnes på SSB

I følge planen skal SSB publisere overnattingstall for mars den 30. april. Slik situasjonen er nå, er det vanskelig for alle, også for SSB å samle inn statistikk.