Skip to main content

Nyhetsartikler

11 prosent økning i kommersielle gjestedøgn i desember

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Norske gjestedøgn øker med ni prosent og utenlandske med 16 prosent. Utenlandske gjestedøgn representerer en andel på 27 prosent, som er en god økning fra desember 2007 hvor andelen lå på 22 prosent. Antall norske gjestedøgn har også økt i perioden, men veksten fra utlandet har vært større, slik at andelen øker.  

Med unntak av USA, er det en god vekst fra de fleste markeder vi overvåker. Året kommer ut med en vekst på fire prosent. Godt fordelt mellom norske (+3 %) og utenlandske (+6 %). Det betyr at vi nå har hatt en sammenhengende vekst fra utlandet siden 2014.

Kommersielle gjestedøgn. Sortert etter størst andel i desember 2019.

Kommersielle gjestedøgn desember 2020

Veksten fra utlandet fordeler seg godt utover landet i desember

  • Veksten fra utlandet på 16 prosent, som representerer 61 100 flere overnattinger fordeler seg godt utover landet.
  • Alle østlandsfylkene har god vekst med Oslo (+17 %), Akershus (+15 %), Østfold (+17 %), Hedmark (+8 %), Oppland (+10 %), Buskerud (+15 %) og Vestfold (+68 %).
  • På Sørlandet øker Telemark med 20 prosent, Vest-Agder med ni prosent, mens Aust-Agder går tilbake med 12 prosent.
  • I Fjord Norge går Møre og Romsdal tilbake med 13 prosent, mens veksten fortsetter i Rogaland (+42 %), Hordaland (+14 %) og Sogn og Fjordane (+28 %).
  • Trøndelag øker med 16 prosent, mens i Nord-Norge går både Svalbard (-8 %) og Finnmark (-6 %) tilbake. Nordland og Troms øker med hhv +37 % og 13 %.

Overnattingstall for januar 2020 publiseres den 3. mars, med nye storfylker.