Skip to main content

Nyhetsartikler

Verdifulle nordlysturister

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Turister som besøker Norge for å se nordlys bruker i snitt 2640 kroner i døgnet, i motsetning til 1670 kroner i snitt i døgnet for øvrige vinterturister. På en annen side – selv om nordlysturistene er attraktive for reiselivsnæringen fordi de legger igjen mye penger, er det mindre sannsynlig at de senere vil returnere til Norge på ferie. 

- 65 prosent av de spurte i Innovasjon Norges Turistundersøkelse forventer at norgesferien blir en engangsopplevelse - sammenlignet med 12 prosent av de øvrige vinterturistene, som er skiturister som ofte reiser til Norge på skiferie, forteller fagansvarlig for analyse i Innovasjon Norge reiseliv, Margrethe Helgebostad.  

Tyskere og briter mest interessert i nordlys 

Det er turister fra nærmarkedene Tyskland og Storbritannia som oftest reiser til Norge for å oppleve nordlyset. Tyskland var det største markedet for nordlysturister i vintersesongen 2019, etterfulgt av Storbritannia. Nordlysturister har store forventninger til norgesferien og de planlegger besøket godt. En fjerdedel planlegger ferien ett år i forkant av faktisk avreise og de søker også oftere i alternative informasjonskanaler som blogger og Instagram i planleggingsfasen, sammenlignet med andre målgrupper.

Nordlysturister oppgir dessuten at de verdsetter opplevelser. Naturligvis er det å oppleve nordlyset viktigst for denne gruppen, men de oppgir også fjord og fjell, samt uberørt natur som foretrukne aktiviteter. 

Mange vil se nordlys fra hundeslede  

Et interessant funn i Turistundersøkelsen er at hver tredje nordlysturist kjører hundeslede. Denne atferden er unik for målgruppen og interessant, ettersom aktiviteten er kostbar og forbruket i stor grad legges igjen lokalt.  

- Nordlysturister bruker lengre tid på norgesferie og mer penger på kostbare aktiviteter sammenlignet med andre vinterturister, sier Helgebostad. 

For turister som ønsker å se nordlys er tiden å reise til Norge på fra sent i august til midten av april. Det betyr at nordlysturisme bidrar til høyere belegg på høsten i den nordligste delen av landet enn hva tilfellet ville vært uten satsingen på nordlysturisme.  

Kulturinteresserte

Andre funn i Turistundersøkelsen viser at nordlysturistene i gjennomsnitt er mer interesserte å fordype seg i lokal kultur og livsstil, samt å få kontakt med andre - sammenlignet med andre vinterturister.  De foretrekker å besøke severdigheter og museer, sammenlignet med øvrige vinterturister som heller mot å tilbringe tid med venner og familie. 

Mens andre vinterturister er opptatt av å ha det moro, oppgir nordlysturistene at avslapping og det å reise med Hurtigruten er formålet med ferien.