Nyhetsartikler

Verdifulle nordlysturister

Vår definisjon av en nordlysturist:

En nordlysturist er en feriereisende som både anser å oppleve nordlys som svært viktig for ferien i Norge og som minst har hatt én overnatting, enten i Nord-Norge eller på Hurtigruten.

Noen fakta om nordlysturister:

Flest eldre par over 50 og unge i målgruppen 18-34. De utgjør i mindre grad barnefamilier, sammenlignet med for eksempel skiturister.
-
Nordlysturister har mer enn dobbelt så høyt døgnforbruk sammenlignet med andre vinterturister – kr 2 640 per døgn vs. kr 1 670 for øvrige vinterturister.
-
Nordlysturister fra USA og Asia utmerker seg med det høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket - henholdsvis kr 3 365 og kr 3 135 kr per døgn.
-
Tyskland utgjør det største utenlandske markedet for nordlysturister i vintersesongen 2019 med en andel på 17 prosent, det nest største markedet er Storbritannia med en andel på 14%.
-
Nordlysturistene står for 40% av totalforbruket blant vinterturistene
-
Mer anbefalingsvillige enn andre vinterturister. Nordlysturister har en Net Promoter Score på 73 poeng sammenlignet med 66 for andre vinterturister. I snitt har de 9,2 overnattinger i Norge, sammenlignet med 6,5 gjennomsnittlige overnattinger for andre vinterturister.
-
Flesteparten av nordlysturister velger å overnatte på Hurtigruten (40%), mens en relativt stor andel overnatter på Airbnb (12%). 23% av unge nordlysturister overnatter på Airbnb.

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Turister som besøker Norge for å se nordlys bruker i snitt 2640 kroner i døgnet, i motsetning til 1670 kroner i snitt i døgnet for øvrige vinterturister. På en annen side – selv om nordlysturistene er attraktive for reiselivsnæringen fordi de legger igjen mye penger, er det mindre sannsynlig at de senere vil returnere til Norge på ferie. 

- 65 prosent av de spurte i Innovasjon Norges Turistundersøkelse forventer at norgesferien blir en engangsopplevelse - sammenlignet med 12 prosent av de øvrige vinterturistene, som er skiturister som ofte reiser til Norge på skiferie, forteller fagansvarlig for analyse i Innovasjon Norge reiseliv, Margrethe Helgebostad.  

Tyskere og briter mest interessert i nordlys 

Det er turister fra nærmarkedene Tyskland og Storbritannia som oftest reiser til Norge for å oppleve nordlyset. Tyskland var det største markedet for nordlysturister i vintersesongen 2019, etterfulgt av Storbritannia. Nordlysturister har store forventninger til norgesferien og de planlegger besøket godt. En fjerdedel planlegger ferien ett år i forkant av faktisk avreise og de søker også oftere i alternative informasjonskanaler som blogger og Instagram i planleggingsfasen, sammenlignet med andre målgrupper.

Nordlysturister oppgir dessuten at de verdsetter opplevelser. Naturligvis er det å oppleve nordlyset viktigst for denne gruppen, men de oppgir også fjord og fjell, samt uberørt natur som foretrukne aktiviteter. 

Mange vil se nordlys fra hundeslede  

Et interessant funn i Turistundersøkelsen er at hver tredje nordlysturist kjører hundeslede. Denne atferden er unik for målgruppen og interessant, ettersom aktiviteten er kostbar og forbruket i stor grad legges igjen lokalt.  

- Nordlysturister bruker lengre tid på norgesferie og mer penger på kostbare aktiviteter sammenlignet med andre vinterturister, sier Helgebostad. 

For turister som ønsker å se nordlys er tiden å reise til Norge på fra sent i august til midten av april. Det betyr at nordlysturisme bidrar til høyere belegg på høsten i den nordligste delen av landet enn hva tilfellet ville vært uten satsingen på nordlysturisme.  

Kulturinteresserte

Andre funn i Turistundersøkelsen viser at nordlysturistene i gjennomsnitt er mer interesserte å fordype seg i lokal kultur og livsstil, samt å få kontakt med andre - sammenlignet med andre vinterturister.  De foretrekker å besøke severdigheter og museer, sammenlignet med øvrige vinterturister som heller mot å tilbringe tid med venner og familie. 

Mens andre vinterturister er opptatt av å ha det moro, oppgir nordlysturistene at avslapping og det å reise med Hurtigruten er formålet med ferien.