Skip to main content

Nyhetsartikler

Tromsø tar grep for økt bærekraft i reiselivet

Merket for bærekraftig reisemål logo

Om Merket for bærekraftig reisemål

Disse stedene har Merket for bærekraftig reisemål

Reis grønt i Tromsø 


Kontaktpersoner: 
Ingunn Sørnes,
Spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge 
insor@innovasjonnorge.no
Tlf. 957 78 663 

Chris Hudson
Reiselivssjef Visit Tromsø-Region 
chris@visittromso.no  

Inger-Lise Brones
Prosjektleder Tromsø som bærekraftig reisemål 
inger-lise.brones@tromso.kommune.no  


Tromsø er det 16. reisemålet som tildeles merket for bærekraftig reisemål. Innovasjon Norge er ansvarlig for merkeordningen, som tildeles destinasjoner som over tid prioriterer målet om økt bærekraft. Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemål – eller destinasjonsselskap. Innovasjon Norge er tydelige på at merket ikke er en premie for at reisemålet er bærekraftig, men at reisemålet har startet systematisk jobbing for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene. 

- Tromsø har på imponerende vis involvert politikere, lokalbefolkning og næringsliv i å jobbe ut hvordan de skal bli et mer bærekraftig reisemål. Det er viktig, for det er kompleks oppgave å ta et reisemål i en mer bærekraftig retning. Lokal reiselivsutvikling krever både kompetansebygging, god dialog og samarbeid mellom mange aktører, sier Pettersen.  

Stor betydning for Tromsø kommune 

– Dette betyr først og fremst at Tromsø kommune tar ansvar for å styre reiselivsutviklingen i en forpliktende bærekraftig retning, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen. - At vi er den første større byen i Norge som mottar merket, gjør meg utrolig stolt på vegne av innbyggerne og det lokale reiselivet. 

Tar vare på Tromsø gjennom Tromsø Cares 

Gjennom prosessen har hele lokalsamfunnet, inkludert kommunen, destinasjonsselskapet Visit Tromsø-Region, privat næringsliv og Havnevesenet, vært involvert. Det er gjennomført vertskapskurs for reiselivsbedrifter, og nå skal det også gjennomføres vertskapskurs for lokalbefolkningen.  

For at både lokalbefolkningen og gjestene skal være fornøyde er viktig å legge til rette for at gjestene skal vite hva som forventes av dem når de besøker den arktiske hovedstaden.

- I Tromsø er alle velkommen og skal behandles som våre gjester. Men for å være en god gjest, må du vite hva som forventes av deg når du kommer på besøk, forteller Inger-Lise Brones, som har ledet bærekraftprosjektet i Tromsø. - Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi har kalt Tromsø Cares. Vi kommuniserer disse bredt ut i brosjyrer, på visittromso.no og i sosiale media. Her oppfordrer vi våre gjester til å ta hensyn under deres opphold i Tromsø. Da bidrar de til å bevare naturen i nord samtidig som de opptrer på en slik måte at lokalbefolkningen vil ta godt imot dem. 

Egne kriterier for cruise 

Cruise er en viktig del av turiststrømmen til destinasjonen, og Tromsø har bidratt i utviklingen av et sett med cruisekriterier. Dette kommer som et tillegg til den ordinære standarden, og skal besvares av de største cruisereisemålene i landet. 

- Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk. Vi mener det er veldig positivt at Tromsø inkluderer cruise, som ofte nevnes som en lite bærekraftig del av reiselivet. Målet er å sammen trekke i en bærekraftig retning, sier Pettersen.  

Fakta om Merket for bærekraftig reisemål 

  • Merkeordningen er et verktøy for systematisk arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver, men hvor også kommunen må bidra. 
  • Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet er bærekraftig.  
  • Ved å kartlegge ulike kriterier med tilhørende målbare indikatorer fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) måler reisemålene sin egen utvikling i det langsiktige arbeidet for økt bærekraft. 
  • Som en del av arbeidet har reisemålene planlagt tiltak, analysert status – og må hvert tredje år dokumentere forbedring på 104 indikatorer innenfor områdene miljø og klima, samfunn og økonomi.    
  • Standarden baserer seg på de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv, samsvarer med FNs bærekraftsmål, er justert etter internasjonale standarder og dekker fem hovedtema: Forankring i kommune, forankring i reiselivet, bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Arbeidsprosess er normert til to år. 
  • Tromsø er den 16. destinasjonen som har mottatt Merket for bærekraftig reisemål siden lanseringen i mars 2013. Ytterligere 23 reisemål rundt om i landet er i gang med arbeidet.