Nyhetsartikler

Tre prosent vekst i utenlandske overnattinger i juni

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Overnattingsstatistikk fra SSB viser at det i juni var en vekst på to prosent sammenlignet med i fjor. Norske gjestedøgn øker med to prosent, og antall utenlandske med tre prosent.

Tyskland har alltid vært det største markedet i sommersesongen og derfor er det hyggelig å registrere en økning i år på fem prosent. Tyskland representerer dermed en andel på 25 prosent av alle utenlandske gjestedøgn den måneden. Deretter kommer USA, Nederland og Sverige, og sammen representerer disse fire markedene halvparten av alle utenlandske gjestedøgn.

64 prosent av alle kommersielle gjestedøgn er på hotell

Hotellgjestedøgn øker med fire prosent, takket være en god vekst fra både hjemmemarkedet (+4 %) og utlandet (+5 %). Camping går ned med en prosent, grunnet færre nordmenn. Utenlandske overnattinger på camping øker med tre prosent. Både hyttegrend (-2 %) og vandrerhjem (-5 %) går tilbake sammenlignet med juni i fjor.

Tabellen er sortert etter størst andel juni 2019

Overnattigsstatistikk juni 2019

Kilde: SSB

Størst vekst til Fjord Norge fra utlandet

Fjord Norge hadde 47 400 flere utenlandske gjestedøgn, mens Nord-Norge hadde i underkant av 11 300.

Oslo (-4 %), Akershus (-4 %) og Østfold (-21 %) går tilbake. Det samme gjør Aust-Agder (-2 %) og Vest-Agder (-24 %).

Ellers god vekst i både Telemark (+9 %), Hedmark (+2 %), Oppland (+2 %), Buskerud (+16 %) Vestfold (+3 %) og Trøndelag (+2 %).