Skip to main content

Nyhetsartikler

Solid organisk trafikkvekst på Visit Norway

Kontaktpersoner:

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email

Christine Baglo

Ansvarlig redaktør visitnorway.com

+47 975 84 455

- Det er jo rett og slett vilt gode resultater, sier Katrine Mosfjeld, som leder forbrukermarkedsføringen i Innovasjon Norge Reiseliv.

Totalt utgjorde den organiske trafikken, altså trafikk fra søk i Google og andre søkemotorer, 14,1 millioner besøk i perioden. Det betyr en økning på 2,4 millioner flere organiske leserøkter (sessions) på Visit Norway hittil i år. Disse brukerne besøker 2,1 sider per besøk, så økningen tilsvarer 5,3 millioner flere sidevisninger.

- Økningen kan tyde både på en generelt høyere interesse for Norge som reisemål både hjemme og i utlandet, men også at nettstedet har styrket sin posisjon. Blant annet har vi publisert mer enn 350 nye artikler til sammen, fordelt på våre 15 språkversjoner i løpet av perioden, sier Christine Baglo, som er ansvarlig redaktør for Visitnorway.com.

Artiklene har hatt fokus på hele Norge, hele året, kultur, arkitektur, mat og drikke, spennende aktivitetstilbud, samt litt mer «quirky» opplevelser.

- Og ikke minst, har vi laget et helt nytt univers for bærekraftig og mer miljøvennlig reising, som gjør det lettere for turistene å kommer og være mer ansvarlige turister, forteller Baglo.

Google som «svarmaskin» 

I tillegg lages web-innholdet i sterk tilknytning til resten av aktivitetene som Visit Norways Stories Team står bak. Det inkluderer blant annet nye filmer, PR-stunt og aktiviteter i sosiale medier.  

- Det har vært en sentral del av strategien at vi skulle skape oppmerksomhet gjennom historiefortelling utenfor visitnorway.com, og på denne måten skape et sug som får folk til å søke etter norske reiselivsopplevelser, som vi henter inn igjen på visitnorway.com og andre nettsted som selger norsk reiseliv, påpeker Katrine Mosfjeld, som leder forbrukermarkedsføringen i Innovasjon Norge Reiseliv.

Det jobbes også kontinuerlig på Visit Norways web med å optimalisere både eksisterende innhold, metatitler og metatekster, med tanke på at Google i dag er vel så mye en «svarmaskin» som en søkemotor.

- Vi må sørge for å gi turistene gode svar på de spørsmålene de har, så vi rangerer bedre i søk, slik at det er større sannsynlighet for at leserne oppdager oss, finner det innholdet de leter etter og klikker seg inn på nettstedet, sier Baglo.

Organisk trafikk anses som trafikk av høyrere kvalitet enn for eksempel den betalte trafikken.

- Dette er besøkende som allerede er interessert, og som har søkt seg inn på egenhånd. Vi ser det blant annet på at de som kommer inn i Visit Norways webunivers på denne måten besøker flere sider og er lengre på siden enn de som kommer inn på andre måter, sier Baglo.

Totalt kommer nå 74 prosent av trafikken på nettportalen kommer fra organiske søk, mot 59 prosent i tilsvarende samme periode i fjor.

50 prosents økning 

Spesielt i mange av nærmarkedene ser vi en sterkt voksende trend. For eksempel har den organiske trafikken til både den nederlandske, danske og russiske språkversjonen økt med hele mer enn 50 prosent og den svenske med 37 prosent og i Norge er økningen på så mye som 33 prosent.

Kun den amerikanske språkversjonen har hatt en litt negativ utvikling, med en nedgang i organisk trafikk på 7,5 prosent.

- Det kan skyldes at Google nå er i ferd med å rulle ut sitt nye reiseunivers, Google Travel, der de ønsker å kapre en større andel av den reiserelaterte webtrafikken. Dette rulles først ut i USA, men kommer nå også til utfordre den organiske trafikken til reiserelaterte websider i resten av verden framover. Så her må vi jobbe aktivt og smart, både for å opprettholde den organiske kvalitetstrafikken, samtidig som vi må posisjonere våre historier for Googles nye tjeneste, slik at vi treffer folk, der de er, påpeker Baglo.

Mobil øker stadig

Nesten all den organiske trafikkveksten er kommet fra mobilsøk. Den organiske trafikken fra søk på mobil var over 40 prosent høyere i denne perioden enn i samme periode i fjor. Mobiltrafikk stod for opptil hele 73 prosent av den totale trafikken i enkelte markeder i de mest populære feriemånedene i sommer. Totalt står mobiltrafikken for rundt 58 prosent av den totale trafikken hittil i år, mot 17 prosent for fem år siden. 

Utfordringen er at mobilbrukerne er mer flyktige og bruker noe kortere tid på sidene enn lesere som benytter seg av desktop, og ser litt færre sider under hver besøksøkt.

- Derfor er vi i gang med å optimalisere alle sidene våre for å bli enda mer mobiltilpassede, blant annet gjennom engasjerende skrollehistorier. På de skrollehistoriene vi har produsert til nå, ser vi en gjennomsnittlig lesetid på opp mot fem minutter, noe som tydelig viser at leserne engasjeres av denne måten å presentere historier på, som for eksempel i denne historien om den nye joiken, sier Baglo.