Skip to main content

Nyhetsartikler

Slik ble det norske reiselivsåret 2019

Kontakt oss:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Aktuelle rapporter:

Turistundersøkelsen sommer 2019

Turistundersøkelsen - sommer 2019


Vinterprognoser 2020

Vinterprognoser for norsk reiseliv 2019

Fire hovedtrekk i 2019:

Flere velger å kombinere ulike overnattingsformer
Stadig flere feriereisende velger å kombinere ulike typer overnattingsformer på sin norgesreise. Det er for eksempel flere av dem som besøker venner og familie eller som benytter seg av AirBnB som også har hatt overnattinger på hotell i løpet av feriereisen.

Mange feriereisende er på rundreise
48 prosent av de feriereisende i Norge i løpet av sommeren 2019 var på rundreise. For de utenlandske er gjelder det hele 64 prosent. Bruk av transportmidler på reisen rundt i Norge viser at det fortsatt er størst andel av dem som benytter bil, men syv prosent av de feriereisende i sommer reiste utelukkende kollektivt.

Norge som reisemål
Utenlandske feriereisende oppfatter i større grad Norge som et bærekraftig reisemål enn det nordmenn selv gjør. Vi ser også at mange oppfatter Norge som en destinasjon med fantastisk natur, fjell og fjorder, men det er generelt få som ser på Norge som en aktuell destinasjon for god mat og lokale spesialiteter, og spennende byer.

Hva har skjedd siden 2018?
Tilfredshet og anbefalingsvillighet har økt blant nordmenn, men holder seg stabilt for utenlandske feriereisende. Samtidig ser vi at det er de utenlandske som oppgir at de opplevde mindre overturisme i år enn i fjor.

Kilde: Turistundersøkelsen - sommersesongen 2019

Satsingen på helårsturisme de siste årene har bidratt til at turistsesongen blir stadig lengre i Norge. I 2019 valgte flere turister enn før å reise hit utenom sommersesongen, på for eksempel skiferie eller for å oppleve det vakre nordlyset.

- At trafikken nå spres utover året i større grad enn før er godt nytt for reiselivsnæringen. Det er en myte at det er fullt i Norge og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennende reiselivsprodukter – og at investeringslysten i fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Blant annet planlegges det, ifølge Innovasjon Norges beregninger, om lag 11.000 nye hotellsenger i Norge i årene framover. Flere destinasjoner og reiselivsaktører styrker dessuten egen konkurransekraft med å utvikle nye, unike tilbud – som vil føye seg inn i rekken av nykommere som for eksempel restaurant Under, The Twist og Brim Explorer.

Klar trend – nå satses det på kultur og natur

Å markedsføre Norge som reisemål i ulike markeder verden over er en av Innovasjon Norges oppgaver. I tillegg er en av selskapets oppgaver utvikling av norsk reiseliv, og foreløpige tall viser at Innovasjon Norge innvilget 306 millioner kroner til reiselivsnæringen i 2019. Det finnes ikke egne finansieringsordninger for reiselivet, men de fleste av Innovasjon Norges finansieringstjenester tilbys til reiselivsnæringen som konkurrerer om disse midlene på lik linje som andre næringer. Det har vært en dreining i virkemiddelbruken fra investeringer i overnattingssektoren til natur- og kulturbaserte opplevelser og aktiviteter.

- Dette er gode nyheter for Norge. Vi vet at reiselivsnæringen sliter med inntjening, og det er nettopp denne type aktiviteter og tilbud som gjør at gjestene ønsker å komme, og ikke minst, legge igjen penger. I tillegg er mange av disse aktivitetene et gode for lokalbefolkningen, sier Bratland Holm.

Sommersesongen økte med fire prosent

Spennende nykommere i reiselivsnæringen som kan besøkes året rundt til tross – det er og blir sommersesongen som driver størst turisttrafikk til og i Norge. 52 prosent av de kommersielle/registrerte overnattingene i 2019 fant sted i løpet av sommermånedene fra mai til og med august. Det var en økning på fire prosent fra samme periode i 2018.

I løpet av sommeren 2019 ble det foretatt totalt 53,8 millioner overnattinger i Norge, hvorav den absolutt største delen av disse var av nordmenn. Turistene i Norge hadde et samlet totalforbruk på 53,8 milliarder kroner, hvor de utenlandske stod for 11,6 milliarder kroner.

De norske feriereisende står altså for omtrent en tredjedel av alle overnattingene i løpet av sommeren, med et totalforbruk på 31,1 milliarder kroner. Selv om det kun er 14 prosent av overnattingene som foretas av utenlandske feriereisende, står de likevel for 20 prosent av forbruket med sine 10,5 milliarder kroner i løpet av sommeren 2019.

En vekst i antall utenlandske overnattinger til tross, det er fortsatt norske turister som er det dominerende markedet innenfor turismen i Norge. Fra utlandet kommer det flest turister fra nærmarkeder som Sverige og Tyskland, men også i økende grad fra Sør-Europa, Asia og USA.


Samlet antall overnattinger og totalforbruk i Norge under sommersesongen 2019

Sommerturismen 2019 overnatting og forbruk

Kilde: Innovasjon Norge

Dette søker verden på

For å finne fram til små- og store reiseopplevelser i Norge benytter mange seg av Visitnorway.com. Norges felles profileringsportal til norske og internasjonale turister ble besøkt 22,5 millioner ganger i 2019.

I 2019 var de mest populære sidene på den internasjonale utgaven om topp ti steder i Norge, nordlys, Lofoten, kart, årstider og klima, nasjonale turistveger, Bergen, Fjord-Norge og restaurant Under.

De ti mest brukte søkeordene på visitnorway.com i 2019 var Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, Flåm, Trolltunga, Ålesund, Preikestolen, Trondheim og Lofoten.

2019 var også året da interessen for å lese om togreiser i Norge tok fullstendig av, og Visitnorway.com parerte med å produsere en god del nytt innhold om tema i løpet av året. Sidevisninger av artikler om togreiser om «tog» (norsk og dansk) økte med 178 prosent. «Train» (engelsk, fransk, russisk og kinesisk): økt med 97 prosent og tyske «Zug» økte med 130 prosent.

Optimistisk reiselivsnæring

Ved inngangen til 2020 viser Innovasjon Norges turistbarometer at reiselivsnæringen selv har stor tro på en god vintersesong i 2020. 39 prosent av de spurte venter at vintersesongen 2020 blir bedre enn i 2019. Halvparten tror trafikken blir lik og kun 13 prosent forventer en nedgang. Det er særlig nordlys, - byferie - og skidestinasjoner som venter oppgang.

- Det er god grunn til å tro på et godt 2020. Norges konkurranseevne forblir sterk takket være en svak krone, vi har unik natur og kultur som mange ønsker å oppleve – og vi er attraktive som et bærekraftig reisemål – noe som for mange turister blir stadig viktigere, sier Holm.