Skip to main content

Nyhetsartikler

Regjeringen foreslår å kutte budsjettet til reiseliv med 51,5 millioner

Kontakt for mer informasjon:
Media@innovasjonnorge.no, telefon 482 12 437.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 med et kutt på 51,5 millioner kroner til reiselivssatsingen i Innovasjon Norge. Regjeringen legger til grunn at reiselivet i stor grad er digitalisert og at det er naturlig å jobbe med reiseliv på andre måter enn tidligere.

Regjeringen ønsker at Innovasjon Norge skal legge mer vekt på produktutvikling enn generell markedsføring. Samstundes peker Nærings- og fiskeridepartementet på at aktører innenfor reiselivsnæringen kan gjøre bruk av generelle ordninger i Innovasjon Norge.

I 2019 var det samlede reiselivsbudsjettet på 231 millioner kroner.

- Reiselivsnæringen er en viktig eksportnæring for Norge, og spesielt viktig for distriktene. Den er en stor og fremtidsrettet næring som skaper mange arbeidsplasser. Innovasjon Norge har totalt sett opprettholdt et høyt budsjett og de rammene vil også norske reiselivsbedrifter nyte godt av, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Dette vil få følger for Innovasjon Norge og for hvordan vårt reiselivsoppdrag løses. Vi skal sette oss sammen med departementet og diskutere dette allerede på torsdag, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. – Vi vet ikke hva konsekvensene blir, men at det får klare følger er det ingen tvil om.

Strategien Hele Norge – hele året består

Budsjettet foreslår en endring av oppdraget, fra et profileringsoppdrag til et reiselivsoppdrag.  - Vi vet ikke hva dette innebærer, men vi skal møte Nærings- og fiskeridepartementet for å se på hva endringene betyr, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Sammen med næringen har Innovasjon Norge utviklet strategien for norsk reiseliv Hele Norge – Hele året. -Det er viktigere enn noen gang, og den fortsetter vi å jobbe etter. Sammen med næringen skal vi fortsette å jobbe mot et helårlig reiseliv, og strategisk profilering vil være en del av det, understreker Bratland Holm.

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. Profileringsoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.