x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Nordmenn flest positive til turismen

Norsk reiselivsnæring er optimistiske til året som ligger foran oss og tror den fem år lange trenden med økning i besøkstall vil fortsette. En ny nasjonal undersøkelse fra Innovasjon Norge viser dessuten at næringens omdømme som verdiskaper er god. Nordmenn flest er godt fornøyd med antall turister som besøker landet vårt og de som bor i pressområdene er mest positive til turismen.
Krabbesafari i Kirkenes.
Krabbesafari i Kirkenes..
Photo: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com
21. mars 2019

Med den nye undersøkelsen har Innovasjon Norge fått svar på hvordan nordmenn opplever turisme, hva de mener er turismes konsekvenser og innsikt i hvordan nordmenn ønsker utviklingen innen turisme skal være. Det er første gang en slik kartlegging er gjort i nasjonal skala. Resultatene viser at nordmenn er stolte over at utenlandske turister velger å feriere i Norge og mener turismen bringer mNæringsminister Torbjørn Røe Isaksenye positivt med seg.

- Med spektakulære natur, mat- og kulturopplevelser har Norge gode forutsetninger for å være et av verdens mest attraktive reisemål. Vi vil at resten av verden også skal få mulighet til å oppleve alt det fine Norge har å by på. Reiselivsnæringen skal utvikle flere bærekraftige, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til å skape verdier til fellesskapet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mest positive i pressområder

Respondentene i den nye undersøkelsen «Nordmenns syn på turisme 2018» ble kontaktet i løpet av oktober. De ble delt inn i to grupper, ut fra hvor i landet de bor. En gruppe bor i pressområder, med høy turisttrafikk - den øvrige svargruppen er resten av landet.

- Noe av det mest interessante er at de som bor i områder med mye turisme også er mest opptatt av dens positive betydning. De trekker gjerne fram at det for eksempel bidrar til arbeidsplasser og større omsetning av lokalt mat. Samtidig er de i større grad enn resten av befolkningen klar over medaljens bakside. Beboerne her peker på trafikale utfordringer, slitasje på naturen - og fire av ti i pressområdene mener Bente Bratland Holmturistene tar seg til rette, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

1 av 15 jobber i reiselivsnæringen

Resultater for hele landet viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Rett og slett bidrar til optimisme og fremtidstro lokalt. 1 av 15 nordmenn jobber i dag i tilknytning til reiselivsnæringen.

- Det er første gang vi gjennomfører undersøkelsen, men like interessant som å se på dagens resultater blir å følge utviklingen i svarene over tid.  Vi vil gjennomføre undersøkelsen to ganger i året framover, sier Bente Bratland Holm.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller

 

Nordmenns syn på turisme 2018 viser:

  • Om lag halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, så vel som på eget bosted, som «akkurat passe». Tre av ti mener det er for lavt, en av ti mener det er for høyt.
  • 12 prosent av nordlendingene og åtte prosent i Fjord-Norge synes det er altfor få turister i dag.
  • Det er i områder som allerede har stor pågang at det er et ønske om flere gjester. 12 prosent i Nord-Norge synes det er altfor få turister i dag og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det samme. Det er også i Fjord-Norge (6 %) og Nord-Norge (8 %) flest har svart at det er altfor mange turister.
  • Den regionen som ønsker seg flere turister er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turister og hele 32 prosent av de spurte synes det er litt for få. Bare en prosent svarer at det er alt for mange turister her.
  • Mest tilfreds med mengden turister er innbyggere i Trøndelag og Oslo/Akershus.
Kontakt oss om innbyggerundersøkelsen:

Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør
Bente.Bratland.Holm@innovasjonnorge.no
Mobil: 952 73 280

Margrethe Helgebostad
Analyseansvarlig reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

Rapport: Nordmenns syn på turismen 2018

Dette mener nordmenn om turisme

Last ned rapport

 

Om undersøkelsen

Den nasjonale undersøkelsen; «Nordmenns syn på turisme 2018» er en 0-måling og har derfor ikke noen sammenlignbare tall. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2018, av Kantar TNS på vegne av Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vet fra før mye om hva turister som besøker oss mener om Norge som ferieland, gjennom sin omfattende årlige turistundersøkelse. Ukentlig gjennomføres også spørreundersøkelser i flere prioriterte markeder internasjonalt, for å få innsikt i hva potensielle turister mener om Norge. Dette gir godt grunnlag for den internasjonale markedsføringen av Norge.