Skip to main content

Nyhetsartikler

Nordmenn flest positive til turismen

Med den nye undersøkelsen har Innovasjon Norge fått svar på hvordan nordmenn opplever turisme, hva de mener er turismes konsekvenser og innsikt i hvordan nordmenn ønsker utviklingen innen turisme skal være. Det er første gang en slik kartlegging er gjort i nasjonal skala. Resultatene viser at nordmenn er stolte over at utenlandske turister velger å feriere i Norge og mener turismen bringer mNæringsminister Torbjørn Røe Isaksenye positivt med seg.

- Med spektakulære natur, mat- og kulturopplevelser har Norge gode forutsetninger for å være et av verdens mest attraktive reisemål. Vi vil at resten av verden også skal få mulighet til å oppleve alt det fine Norge har å by på. Reiselivsnæringen skal utvikle flere bærekraftige, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til å skape verdier til fellesskapet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mest positive i pressområder

Respondentene i den nye undersøkelsen «Nordmenns syn på turisme 2018» ble kontaktet i løpet av oktober. De ble delt inn i to grupper, ut fra hvor i landet de bor. En gruppe bor i pressområder, med høy turisttrafikk - den øvrige svargruppen er resten av landet.

- Noe av det mest interessante er at de som bor i områder med mye turisme også er mest opptatt av dens positive betydning. De trekker gjerne fram at det for eksempel bidrar til arbeidsplasser og større omsetning av lokalt mat. Samtidig er de i større grad enn resten av befolkningen klar over medaljens bakside. Beboerne her peker på trafikale utfordringer, slitasje på naturen - og fire av ti i pressområdene mener Bente Bratland Holmturistene tar seg til rette, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

1 av 15 jobber i reiselivsnæringen

Resultater for hele landet viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Rett og slett bidrar til optimisme og fremtidstro lokalt. 1 av 15 nordmenn jobber i dag i tilknytning til reiselivsnæringen.

- Det er første gang vi gjennomfører undersøkelsen, men like interessant som å se på dagens resultater blir å følge utviklingen i svarene over tid.  Vi vil gjennomføre undersøkelsen to ganger i året framover, sier Bente Bratland Holm.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller

Nordmenns syn på turisme 2018 viser:

  • Om lag halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, så vel som på eget bosted, som «akkurat passe». Tre av ti mener det er for lavt, en av ti mener det er for høyt.
  • 12 prosent av nordlendingene og åtte prosent i Fjord-Norge synes det er altfor få turister i dag.
  • Det er i områder som allerede har stor pågang at det er et ønske om flere gjester. 12 prosent i Nord-Norge synes det er altfor få turister i dag og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det samme. Det er også i Fjord-Norge (6 %) og Nord-Norge (8 %) flest har svart at det er altfor mange turister.
  • Den regionen som ønsker seg flere turister er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turister og hele 32 prosent av de spurte synes det er litt for få. Bare en prosent svarer at det er alt for mange turister her.
  • Mest tilfreds med mengden turister er innbyggere i Trøndelag og Oslo/Akershus.