Nyhetsartikler

Nøkkeltall for norsk turisme 2018

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Nøkkeltall 2018

Nøkkeltall norsk turisme 2018

Last ned Nøkkeltall for norsk turisme 2018 (pdf)

Bestilt trykt versjon

Nøkkeltall publiseres også i engelsk versjon. Denne blir tilgjengelig på sensommeren.

 

Hvert år publiserer Innovasjon Norge brosjyren Nøkkeltall for norsk turisme. Nå er brosjyren om 2018 klar.

Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltall-brosjyren er hentet fra undersøkelser Innovasjon Norge selv gjennomfører, slik som:

  • Turistundersøkelsen, som Innovasjon Norge gjennomfører årlig, gir mye kunnskap om norske og utenlandske turister i Norge. Et viktig mål er å dokumentere reiselivsnæringens betydning for norsk økonomi.

  • Mens Turistundersøkelsen gjennomføres i Norge, måler merkevaretrackeren merkevaren Norges styrker og svakheter i inn- og utland. Har målgruppen de assosiasjoner til Norge vi ønsker de skal ha? Undersøkelsen gir innsikt i motiv for å reise på ferie og hva som skal til for at en norgesferie bestilles.

  • Det nyeste tilskuddet er en innbyggerundersøkelse her hjemme, som har til hensikt å måle nordmenns holdninger til turismen, på godt og vondt.