Skip to main content

Nyhetsartikler

Miljøfyrtårn skal drifte Merket for bærekraftig reisemål-portal

Kontaktpersoner:

Brit Berntsen Reinsli
Prosjektleder
Brit.Berntsen.Reinsli@innovasjonnorge.no
+47 915 94 025

Ann-Kristin Ytreberg
Daglig leder Stiftelsen Miljøfyrtårn
ann-kristin@miljofyrtarn.no
+47 408 57 671

Merket for bærekraftig reisemål logo

Innovasjon Norge eier og drifter ordningen Merket for bærekraftig reisemål. Nærmere 40 reisemål og om lag 100 kommuner er, eller er i ferd med å bli merket. Disse inkluderer etter hvert flere av de større reisemålene i landet, som har behov for et styringsverktøy for en mer helhetlig og ansvarlig utvikling.

- Merkeordningen opplever økende pågang, og etter seks års utvikling er det behov for å ta ordningen over i en driftsfase, sier prosjektleder Brit Berntsen Reinsli i Innovasjon Norge. Dette er første steg i arbeidet med å forenkle og digitalisere merkeordningen og vil gjøre det enklere å overvåke og synliggjøre utviklingen på et reisemål over tid.

Bidrar til bedre overvåkning av reiselivet lokalt

Merkeordningen er et verktøy for å overvåke miljømessige, økonomiske og sosiale verdier på et reisemål. Sentralt i ordningen er en portal med database for registrering og dokumentasjon av data. Her kartlegges blant annet tiltak for å redusere utslipp/transport til og internt på reisemålet, verdiskaping, ringvirkninger og innbyggernes syn på reiselivsutviklingen. Dagens løsning leveres av Sustainable Tourism International i USA og vil nå videreutvikles av Miljøfyrtårn i en adskilt portal.

I tillegg til utvikling og drift av portalen vil Miljøfyrtårn også bidra til strategisk videreutvikling av merkeordningen på sentrale driftsområder.

- Stiftelsen Miljøfyrtårn besitter allerede en tilpasset plattform og et kundeoppfølgingssystem. I tillegg har stiftelsen god kompetanse på sertifiseringsordninger og en internasjonal godkjenning på sin forvaltning. Et samarbeid med Miljøfyrtårn vil styrke merkeordningen og bidra til Innovasjon Norges ambisjoner for en mer bærekraftig reisemålsutvikling, sier Reinsli.

Håper samarbeidet løfter bærekraftsarbeidet i norske virksomheter

Innovasjon Norge vil fortsatt beholde eierskapet til ordningen. Det er de primære driftsoppgavene knyttet til portalen som overføres til Miljøfyrtårn.

- I Miljøfyrtårn er vi ydmyke og stolte over at Innovasjon Norge har valgt vår digitale plattform som sitt verktøy for å skape et mer bærekraftig reiseliv i Norge, sier daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg. - Samarbeidet med Innovasjon Norge er viktig og spennende på flere nivåer. Det vil utfordre oss positivt i videre digital utvikling, og gi verdifull miljøfaglig innsikt. Vi håper samarbeidet løfter både Innovasjon Norge og Miljøfyrtårn i arbeidet med miljø og bærekraft i norske virksomheter, sier Ytreberg.