Skip to main content

Nyhetsartikler

Mars med god økning i britiske overnattinger

Det var 2,26 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i mars, noe som er en prosent færre enn mars i fjor, på grunn av nedgang fra Norge. Utenlandske gjestedøgn øker med to prosent, men det er vanskelig å sammenligne tallene med mars 2018, da påsken i fjor lå i mars, og i april i år.

Antall hotellgjestedøgn øker med seks prosent, fordelt på fem prosent utenlandske og syv prosent norske. Kanskje ikke overraskende på grunn av påsken, har camping og hytte færre norske og utenlandske gjestedøgn.

Kun 25 prosent av alle gjestedøgn er utenlandske. Det er det samme nivået som i fjor, men en økning fra 2017. Det er nærmarkeder, som Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia, som sammen med USA, representerer 62 prosent av alle utenlandske gjestedøgn den måneden. Veksten fra USA fortsetter i mars, og det er en god vekst fra Frankrike så langt i år. Etter måneder med tilbakegang, er det hyggelig med en økning på fire prosent fra Storbritannia i mars.

Veksten fra utlandet til Nord-Norge, Fjord Norge og Oslo

Ser vi på Nord-Norge, med Svalbard hadde landsdelen 15 300 flere utenlandske gjestedøgn, mens Fjord Norge hadde 10 500. Oslo øker med 6 300 og Telemark 1 600 i mars.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel mars 2019

Kommersielle overnattinger mars