x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Ekebergparken
Ekebergparken
Ekebergparken.
Photo: CH - visitnorway.com
Ekebergparken.
Photo: CH - visitnorway.com

Kombinasjonen natur- og kultur gir Norge betalingsvillige turister

Kulturelle opplevelser blir stadig viktigere som del av ferieopplevelsen for turister som besøker Norge. I en ny rapport tar Innovasjon Norge for seg hvordan denne interessen slår ut for norsk reiseliv - og hvordan turister kombinerer kultur- og naturopplevelser på reisen hit.  

- Å oppleve nye kulturer og delta i kulturelle aktiviteter er viktige motiv for mange turister ved valg av reisemål og under ferien. At vi nå har fått en ny rapport som belyser betydningen av kultur for feriereisende i Norge er veldig positivt. Funnene er et godt verktøy for å videreutvikle kulturturismen i Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. 

Rapporten "Kultur som en del av turismen i i Norge - sommersesongen 2018" er utarbeidet av Epinion på oppdrag for Innovasjon Norge og tar utgangspunkt i turistenes egne vurderinger av hvilke aktiviteter som var viktige på reisen i Norge sommeren 2018. Datagrunnlaget hentes fra Innovasjon Norges egne kilder, som den årlige Turistundersøkelsen og de ukentlige spørreundersøkelsene som gjennomføres kontinuerlig i et utvalg av Innovasjon Norges hovedmarked for reiseliv. 

Få reiser til Norge kun for kultur - enda 

Norge har en veletablert posisjon innen naturbasert turisme – og natur er hovedgrunnen til at de fleste ønsker å reise hit på ferie. Ønsket om å oppleve kultur kommer som regel i tillegg.   

- Svarene rapporten gir må sees i sammenheng med at natur har spilt en klar hovedrolle i profileringen fram til nå, men vi vet at det finnes et godt potensial i å nå flere turister, særlig i europeiske markeder som Tyskland og England. Vi må framover også snakke om kultur i videre forstand i profileringen av Norge, som norsk kultur og levemåte – noe som vil øke sjansene for å tiltrekke oss flere kulturturister til Norge. Skal vi lykkes i å nå flere kulturturister kan vi heller ikke utelate naturen i budskapene. Det er kombinasjonen av natur og kultur som er gull for oss, sier Bente Bratland Holm.  

Positiv oppfatning av et lands kultur gir reiselyst 

Innovasjon Norge jobber sammen med reiselivsnæringen for å videreutvikle koblingen mellom natur- og kulturturisme, blant annet med å i større grad enn tidligere vektlegge synliggjøring av kulturelle arrangementer igjennom Visitnorway.com. 

- Selv om kultur ikke nødvendigvis oppgis som hovedmotiv for at turister velger å komme hit, så bidrar en positiv vurdering av kultur til en økt reiselyst til Norge, sier Bratland Holm. 

Om Kulturrapporten 2018

Rapporten er primært basert på data fra turistundersøkelsen i Norge sommeren 2018, og dekker tre ulike tema.

Tema 1 og 2 bygger primært på Turistundersøkelsen sommeren 2018 og tema 3 på merkevaretrackeren som gjennomføres kontinuerlig i noen hovedmarkeder:

  1. Tema 1 – Natur eller kultur? Hva vil turistene oppleve i Norge? Her ser vi nærmere på hvordan turistene kombinerer ulike typer aktiviteter på ferien i Norge, og hvordan kombinasjonene påvirker forbruk og volum.
  2. Tema 2 – Ulike grupperinger av kulturelt interesserte turister: Hvordan kombinerer utenlandske turister ulike kulturopplevelser på sin ferie i Norge? Her identifiseres og beskrives fem ulike grupper av utenlandske turister, hvorav fire av disse prioriterer kulturopplevelser høyt.
  3. Tema 3 – Potensialet i europeiske markeder: Hva er potensialet for å tiltrekke flere turister som ønsker å oppleve kultur i ferien? Her ser vi nærmere på potensialet i viktige europeiske markeder og vurderingen av Norge som reisemål på viktige områder.

I motsetning til naturaktiviteter som i mange tilfeller er gratis og dermed medfører et lavt forbruk, så drar kulturaktivitetene opp forbruket. Det er nettopp av denne grunn at kombinasjonen mellom kultur- og naturbaserte aktiviteter er viktig, ettersom det i større grad bidrar til verdiskapning.

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Rapport: Kultur som del av turismen i i Norge - sommersesongen 2018

Kulturrapport Turistundersøkelsen 2018