Skip to main content

Nyhetsartikler

Kinesiske turister, nei takk?

Av Bente Bratland Holm,
Reiselivsdirektør Visit Norway, Innovasjon Norge

Det har den siste tiden vært skapt et bilde i media av at Innovasjon Norge driver med aktiv markedsføring av blant andre Gjendesheim i Kina. Det er feil.

Visitnorway.com er et nettsted eid og driftet av Innovasjon Norge, der reisende som vurderer eller ønsker å komme til landet vårt skal kunne finne informasjon om Norge og norske reiselivsprodukter. Nettstedet fungerer som et digitalt turistkontor for de som er nysgjerrige på, eller planlegger en reise i Norge. Dette er en fundamental service som ligger tilgjengelig for hele verden og på en rekke språk. Dette er altså ikke en aktiv markedsføring, men et tilbud for de mange som bruker digitale verktøy for å finne informasjon.

Det er delte meninger, ut i fra klimahensyn, om hvor vidt Norge bør være til stede i reiselivsmarkeder som forutsetter en lang flyreise for å komme hit - men da må man skille på reiselengde og ikke på nasjonalitet. Vi kan ikke signalisere at vi ikke ønsker kinesere, men at turister fra for eksempel USA, Japan eller New Zealand, som må fly minst like langt, er hjertelig velkommen. Det vil oppleves diskriminerende. Noen mener også vi ikke skal ha informasjon om Norge tilgjengelig på kinesisk/mandarin. Men det betyr bare at potensielle kinesiske turister som behersker språk som engelsk, tysk eller fransk får den informasjonen de søker, mens de øvrige ikke får det. Norge er ikke tjent med å fremstå på den måten, hverken som nasjon eller som reisemål.

Innovasjon Norge påvirker ikke hvilke investeringer flyselskapene foretar og hvilke ruter de etablerer. Det vi derimot i stadig større grad aktivt søker å påvirke er hvem som sitter på de flyene som kommer til Norge. Det er nemlig ikke uinteressant i et bærekraftperspektiv. De potensielle besøkende vi henvender oss til i markeder i Asia og USA er de som har mulighet til å reise til Norge hele året, de som søker et bredt spekter av ulike opplevelser, de som har god betalingsevne og blir lenge. Altså kvalitetsbevisste mennesker som også reiser i lav- og skuldersesongene, og som bruker mesteparten av ferien sin her i Norge. Dette reflekteres blant annet gjennom informasjonen som ligger ute på blant annet VisitNorways kinesiske nettsider.

I Innovasjon Norge arbeider vi aktivt for at de som først kommer hit, skal ha et så bærekraftig avtrykk som mulig mens de er her. Vi ønsker å inspirere dem til å bli lenger, når de først har bestemt seg for å komme.

Mandatet Innovasjon Norge har fra regjeringen er å utvikle et bærekraftig reiseliv og å investere markedsføringsmidlene i langsiktig lønnsomme markeder. Hovedandelen av midlene blir, og vil i overskuelig fremtid derfor bli, investert i å videreutvikle Norges posisjon for å bidra til mer helårstrafikk fra våre europeiske nærmarkeder. Vi bruker i tillegg en relativt liten prosentandel av våre ressurser sammen med reiselivet på å utvikle trafikk fra aktuelle målgrupper i store vekstmarkeder som USA, Asia og Sør-Amerika. I tillegg til alt det arbeidet som gjøres for å inspirere nordmenn til å feriere mer i eget land.

Kinesiske turister utgjør verdens hurtigst voksende turistgruppe og vi er nødt til å forholde oss til dem. Derfor har Innovasjon Norge valgt å ta en aktiv rolle og gi dem som vil komme hit gode grunner til å bli lenger og oppleve mer når de først er her, blant annet gjennom inspirasjon fra norske reiselivsbedrifters produktportefølje på visitnorway.com.

Kinesere fortjener, som andre nasjonaliteter, å kunne google seg frem til informasjon om Gjendesheim på et språk de forstår. Det er noe annet enn aktiv markedsføring.