Skip to main content

Internasjonale sommerturister er klare for Norge – forventer høy pris og kvalitet

Norge beholder posisjonen som et attraktivt ferieland, skal vi tro resultatene i Innovasjon Norges Turistbarometer. 159 representanter fra internasjonalt og norsk reiseliv deltok i undersøkelsen, som ser på forventet trafikk til og i Norge i løpet av sommermånedene. 41 prosent mener at sommeren blir bedre enn 2018, mens 44 prosent tror den blir nokså lik som i fjor. 15 prosent tror på nedgang.

- Det er hyggelig at så mange ønsker å oppleve alt Norge har å by på av natur- og kulturopplevelser. Reiseliv er en viktig fremtidsnæring som bidrar til sysselsetting i hele landet. Men vi må fortsatt jobbe for å tiltrekke oss turister hele året, ikke bare i høysesongene. Det kan sikre mer stabile arbeidsplasser og et mer bærekraftig reiseliv, sier reiselivsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktig med gjester som blir lenge

Dersom forventningene slår til blir det sjette sommeren på rad med vekst fra utlandet. Optimismen råder i viktige og store sommermarkeder som Tyskland, Sverige, Nederland og USA. 

- Det er viktig for hele landet. Dette er gjester som ofte blir i Norge over lang tid, og som samlet legger igjen mye penger, sier Bratland Holm.

Reiselivsnæringen i Norge er svært sesongbasert. Sommermånedene mai til august sto for over halvparten av alle gjestedøgn i 2018, og trenden ser ut til å fortsette.  

- Det er viktig at sommeren går bra, men utfordringen ligger i å skape vekst også i de resterende månedene av året, påpeker Bratland Holm.

- Vi må være kjent som både dyrt og bra

I noen områder er etterspørselen etter overnatting så stor at bedriftene har kunnet ta en stadig høyere pris de senere årene.  Turistundersøkelsen måler også turisters tilfredshet, og på spørsmålet om «pris i forhold til kvalitet» har resultatet aldri vært lavere enn i fjor sommer. Også de som selger Norge som ferieland opplever en økt skepsis til prisøkningen, og oppgir at Norge i framtiden står i fare for å bli valgt bort.

- Vi tåler at prisene øker, og vi skal tjene penger på turisme. Men det er viktig at kvaliteten reflekterer prisen, være seg i overnattings, -bespisning eller aktivitetstilbud, sier Bratland Holm.

Hun understreker at mange bedrifter har tatt dette på alvor, og at utvalget av kvalitetstilbud stadig blir bedre.

- Vi kan gjerne være kjent som en dyr destinasjon, men det må være dyrt og bra, sier Bratland Holm.