Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge skal lage en felles strategi for og med hele reiselivet

Fakta om reiselivsstrategien:

  • Innovasjon Norge skal lede  arbeidet med den nye strategien. 
  • Skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer i arbeidet, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv.
  • Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag  til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

Kontaktpersoner:

Christine Spersrud Haug, fungerende kommunikasjonssjef NFD, csh@nfd.dep.no, Tlf. 975 26 759

Anne Line Kaxrud, kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge, ​anne.line.kaxrud@innovasjonnorge.no, Tlf. 906 60 744

Reiselivet sysselsetter omlag 170 000 mennesker landet rundt, og er blant Norges største eksportnæringer. Men lav lønnsomhet og bærekraftsdilemmaer utfordrer daglig næringen.

- Hvert år settes det rekordtall over antall besøkende turister. Det gir gode muligheter for økt fortjeneste og flere arbeidsplasser i en næring som er spesielt viktig i distriktene. Samtidig ser vi at veksten kan gi utfordringer, både sosialt og miljømessig. Vi vil derfor be Innovasjon Norge lage en strategi for hvordan vi kan sikre et mer bærekraftig reiseliv fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det var Nærings- og fiskeridepartementet som nylig ga Innovasjon Norge oppdraget om å utarbeide en strategi som gir retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål. Arbeidet skal skje  i tett samarbeid med reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og små og større bedrifter fra ulike deler av landet. Målet er å legge til rette for økt verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

- Naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må  veksten i norsk reiseliv skje på en måte som  ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser, og  kommer både fastboende og tilreisende til gode, sier Røe Isaksen.

Håkon Haugli
Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller

En strategi som bredden i norsk reiseliv stiller seg bak

- Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge. Strategien skal gi retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål, for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, som skaper helårig sysselsetting og bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Bredden i bransjer og sektorer som skal involveres i prosessen gjør oppdraget spesielt. Det har aldri tidligere vært gjennomført et så samlende strategiarbeid for reiselivet i Norge.

- Dette er en veldig god og etterlengtet nyhet. Norsk reiseliv er et nettverk av sektorer og bransjer, og for at vi skal kunne vokse klokt og bidra til helårlige arbeidsplasser må vi ha et felles mål og en felles strategi for hvordan vi skal jobbe med reiseliv fremover. Dette viktige arbeidet skal vi nå ta fatt på i tett samarbeid med reiselivsnæringen, fylkene og andre relevante sektorer, sier reiselivsdirektør I Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. 

Bratland Holm er glad for at Innovasjon Norge har fått oppdraget. -Vår nærhet til reiselivsbedriftene og destinasjonene, samt internasjonale kompetanse og tilstedeværelse, gir gode forutsetninger for å forstå og bidra til en bærekraftig utvikling av Norge som reisemål.

Strategien skal ferdigstilles innen utgangen av 2020.