Skip to main content

Nyhetsartikler

Turisters klimagassutslipp på reisen til og i Norge skal måles

Kontakt oss

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Les mer om målinger av klimagassutslipp hos UNWTO

Bærekraftighet og omstilling til et grønnere samfunn er stadig viktigere for Norge som turistmål. Det er bakgrunnen for et nytt Innovasjon Norge-prosjekt, som forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning vant anbudskonkurransen for.

– Vi er glade for at NILU er med oss på laget som leverandør av data om klimagassutslipp og referanse- og gjennomsnittstall, som kan inngå i beregningene – og ser fram til et godt samarbeid om denne oppgaven, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Ferie, fritid og klimagassutslipp

I tilbudsforespørselen står det at «Klimagassutslipp knyttet til reiseliv er i dag et sentralt tema i reiselivet og i den offentlige debatt. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over utslipp knyttet til reiselivets ulike transportmåter. Klimagassutslipp fra ulike transportmidler internt i Norge samles hos SSB og Miljødirektoratet, men det finnes ingen oversikt som kun knytter seg til ferie- og fritids- og forretningsreiser i Norge.»

Dette skal altså prosjektet «CO2rism» bidra til å finne svar på, og de som skal skaffe de nødvendige data til veie er NILU-forskerne Henrik Grythe og Susana Lopez-Aparicio.

«Klimakalkulator»

I tillegg ønsker Innovasjon Norge å kunne koble potensielt direkte CO2-utslipp til tilreisende fra de ulike landene, og fordele disse videre på ferie-/fritidsreisende og forretningsreisende til og i Norge. Dette skal inngå i en planlagt «klimakalkulator».

Klimakalkulatoren vil være et viktig verktøy sett i sammenheng med data Innovasjon Norge allerede har, om hva de ulike turistene legger igjen av penger, når på året de kommer og hvordan de bruker landet som reisemål.

– Kort sagt er vår jobb å kvantifisere de totale CO2-utslippene fra all transport av turister, forklarer Henrik Grythe.

De mulige kildene til nødvendige data er mange.

– Det er første gang en slik modell som den NILU har foreslått blir utviklet, sier Susana Lopez-Aparicio, – så her starter vi litt på bar bakke. Men å finne ut mer om hvordan vi og andre som reiser i Norge påvirker klimaregnskapet er viktig, så dette er et prosjekt vi gleder oss til å jobbe med.