Skip to main content

Nyhetsartikler

Har mer enn doblet ordreverdien for deltagere i Visitnorways performance marketing-program

Høyere inntekt per klikk gjør at den totale ordreverdien for Visit Norways partnere har økt fra 5,3 millioner kroner til 11 millioner kroner.

Antall salg har gått fra 2544 i første halvår 2018 til 4783 i første halvår 2019, som tilsvarer en økning på 88 prosent.

Og juli? Etter tre dager er resultatene bedre enn for hele oktober i fjor.

Vinn-vinn

- Det er moro å se at innsatsen vi har lagt ned gir så gode resultater. Det viser også at Visitnorway er av stor verdi for norsk reiselivsnæring. At de som deltar i vårt performance marketing-program får økte inntekter er hovedmålet for det vi gjør, men gode resultater gjør også at vi kan investere enda mer i Visitnorway, sier Kjetil Røed, teknisk leder i Innovasjon Norge reiseliv.

Første halvår i 2018 ble det registrert 228.141 klikk fra visitnorway.com til deltakernes nettsteder. I 2019 har dette tallet, de seks første månedene, vært 251.961 klikk. Andelen klikk fører til booking har økt med 70 prosent, 1.12 prosent til 1.9 prosent. Gjennomsnittlig verdi per klikk har økt fra 23 kroner til 43 kroner per klikk.

Gjennomsnittlig ordreverdi har økt fra 2083 kroner til 2299 kroner.

- Framover vil Visit Norway fortsette å jobbe med kvalitet på klikk knyttet til relevans og kontekst. Dette gjør at de som deltar vil få enda høyere kvalitet på klikkene, blant annet gjennom å linke direkte til reiselivsproduktene, sier Røed.

Alle resultater er for første halvår 2019, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.