Skip to main content

Nyhetsartikler

Global Growth Scandinavian Tourism

I våre nærmeste naboland er det et stadig sterkere fokus på klimavennlige reiser og bærekraftige opplevelser. Dette preger mediedebatten sterkt og får nå også konsekvenser for skandinavers reisemønster. I Sverige viser flytrafikken for første gang på 10 år en negativ utvikling, mens interessen for togferier (og klimavennlige reiser generelt) øker kraftig i både Danmark og Sverige. Samtidig er etterspørselen i begge markeder etter autentiske og genuine ferieopplevelser i nærområdene større enn på lenge.

Innovasjon Norge har satt sammen et internasjonalt vekstprogram for norske reiselivsbedrifter som har et tydelig bærekraftsengasjement og som ønsker flere kunder fra nærmarkedene. Gjennom deltakelse i programmet gis din bedrift muligheten til å få økt kompetanse innenfor innovasjon, vertskap, entreprenørskap og samarbeid, og økt salg. Dette gjøres gjennom (1) utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjonsstrategier, (2) kunnskapsutveksling mellom deltakerne og (3) læring fra andre relevante aktører innenfor området. Deltakelse i dette Global Growth-programmet vil gi et utvidet nettverk mellom relevante partnere i og utenfor Norge.

Ønsker bedriften din å utnytte disse mulighetene? Meld din interesse for programmet her!

Hvem kan delta?

Dette programmet passer for deg som:

 • Er en liten eller mellomstor reiselivsbedrift i Norge med sunn økonomi og internasjonale vekstambisjoner.
 • Tilbyr reiselivsprodukter med tydelig bærekraftelement som passer til det skandinaviske markedet. 
 • Har tid på daglig ledernivå, ressurser og høye ambisjoner for å utvikle bedriften i bærekraftig retning.

Vi prioriterer bedrifter som:

 • Befinner seg i et reisemål innen Merket for bærekraftige reisemål  
 • Er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, Svanen, Norsk Økoturisme, Green Key, ISO14001, Blått Flagg).
 • Er geografisk plassert lett tilgjengelig med landbaserte transportmidler som tog/buss.
 • Kan tilby helhetlige opplevelsesprodukter.
 • Tilbyr direkte distribusjon/salg mot sluttkunde.

Hva kan du forvente?

 • Ny innsikt om bærekraftig forretningsmodell og løsninger for det skandinaviske markedet eller nye kommunikasjonsstrategier.
 • Bli eksponert mot og lære mer om det skandinaviske markedet, distribusjonskanaler og forretningskultur.
 • Møte relevante markedsaktører og mulige partnere.

Innovasjon Norge vil støtte din bedrift i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Programmet vil være skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet. Synergien som deltakerbedriftene skaper seg imellom, felles læring og erfaringsutveksling, vil være sentralt for måloppnåelsen.

Vær oppmerksom på at dette Global Growth-programmet ikke handler om å selge produkter, hverken til forbruker eller turoperatører, men at økt salg kan være et resultat av deltakelsen. Resultater av programmet kan være ny innsikt, ny/endret forretningsmodell og/eller produkter dere utvikler som passer for det internasjonale markedet, eller nye kommunikasjonsstrategier.

Programmet inkluderer

 • Forretningsmodellering med bærekraftig utvikling som premiss
 • Møter med bedrifter og eksperter innen feltet
 • Nettverksbygging
 • Workshops
 • Markedsbesøk i Sverige og Danmark med ny innsikt i internasjonale trender og produkter.

Program (tentativt*)

Global Growth Scandinavian Tourism består av 4 eller 5 samlinger, som starter med kick-off i Norge i februar, etterfulgt av samlinger i Danmark og Sverige og avsluttende samling i Norge under senhøsten 2020. Individuell oppfølging og hjemmelekser må påregnes mellom samlingene.

 • Februar 2020: Kick-off. Workshop i Norge med innsikt, markedsforberedelse og forretningsmodellering (2 dager)
 • April/mai 2020: Markedsbesøk Danmark/København (2-3 dager).
 • Okt 2020: Markedsbesøk Sverige Stockholm/Gøteborg (2-3 dager).
 • Nov 2020: En dags sluttverksted i Norge. Verktøy, muligheter og veien videre (1 dag).

*) Programmet kan bli endret.
Alternativt kan det bli en ekstra samling (1 dag) i Norge/Oslo mellom markedsbesøkene.

Deltakeravgift

15 000 kroner per deltaker (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker bedriften selv).

Høres dette interessant ut? Meld din interesse til en av kontaktpersonene innen 25. november 2019. Etter registreringsfristen vil Innovasjon Norge, etter en selekteringsprosess, velge de bedriftene som inviteres inn i prosjektet.