Skip to main content

Nyhetsartikler

Flere valgte Norgesferie i sommer

Juli kvitterte ut en økning i kommersielle gjestedøgn i Norge. Nye tall fra SSB viser at det var i underkant av 6,6 millioner kommersielle gjestedøgn i måneden med høyest turisttrafikk. Det er totalt fem prosent flere enn juli i fjor. Norske gjestedøgn øker med tre prosent, og utenlandske med syv prosent.

- Dette er sjette året på rad vi ser oppgang i juli. Det er veldig positivt at både nordmenn og utlendinger legger sommerferien til Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. – Men enda mer positivt er det at veksten også kommer i månedene før. Det gjøres en stor innsats for å spre turisttrafikken til Norge utover hele året, og tallene så langt i 2019 tyder på at det fungerer.

177 milliarder i samlet turistkonsum

At både internasjonale og norske gjester i økende grad velger å bruke feriedager og -penger i Norge er positivt for norsk økonomi og arbeidsplasser. Reiselivsnæringen sysselsetter 166 400 personer i både distrikt og by, og de 177 milliardene som er samlet turistkonsum bidrar til 4,3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt.

Med vedvarende lav kronekurs legger flere utenlandske turister ferien til Norge. Det har vært – og er fortsatt - gunstig for utenlandske turister å reise til Norge, og for nordmenn å feriere hjemme.

God sommer og god krone gir god vinter

Selv om sommeren er sesongen med desidert høyest turisttrafikk i Norge, betyr også vinteren mye for reiselivsnæringen. Vinterturismen i Norge har økt jamt og trutt de siste 15 årene.

-Lav kronekurs øker sannsynligheten for en veldig god vintersesong. Vinteren er preget av færre rundreiser og skiturisme der de tilreisende holder seg på en destinasjon. Historisk sett vet vi at særlig dansker legger vinterferien til Norge – og spesielt om kronekursen er gunstig, sier Bratland Holm.


Tall fra SSB:

Kommersielle gjestedøgn Juli 
2018 2019 %-endring %-andel
I alt 6 289 295 6 575 171 5 100
Norge 4 111 511 4 242 158 3 65
Utlandet i alt 2 177 784 2 333 013 7 35
Tyskland 509 439 549 491 8 24
Nederland 224 329 236 899 6 10
Sverige 205 564 228 758 11 10
USA 150 293 177 486 18 8
Danmark 113 127 110 386 -2 5
Frankrike 95 253 106 081 11 5
Kina 86 048 91 409 6 4
Storbritannia 75 164 74 164 -1 3
Sveits 69 646 72 387 4 3
Spania 68 396 67 664 -1 3
Belgia 48 562 52 564 8 2
Italia 51 054 49 873 -2 2
Resten av Asia 2018- 49 361 45 289 -8 2
Russland 34 416 41 808 21 2
Østerrike 34 470 30 782 -11 1
Sør-Korea 23 228 25 759 11 1
Australia 20 062 20 155 0 1
Japan 20 937 16 478 -21 1
India 9 506 12 740 34 1
Canada 6 918 12 043 74 1
De forente arabiske emirater 9 842 10 546 7 0
Taiwan 10 189 9 657 -5 0
Brasil 8 798 9 361 6 0
Thailand 4 602 4 870 6 0
Qatar 1 244 3 220 159 0
Indonesia 1 661 2 950 78 0
Singapore 2 206 2 642 20 0
Malaysia 1 524 1 984 30 0