Nyhetsartikler

Flere valgte Norgesferie i sommer

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Juli kvitterte ut en økning i kommersielle gjestedøgn i Norge. Nye tall fra SSB viser at det var i underkant av 6,6 millioner kommersielle gjestedøgn i måneden med høyest turisttrafikk. Det er totalt fem prosent flere enn juli i fjor. Norske gjestedøgn øker med tre prosent, og utenlandske med syv prosent.

- Dette er sjette året på rad vi ser oppgang i juli. Det er veldig positivt at både nordmenn og utlendinger legger sommerferien til Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. – Men enda mer positivt er det at veksten også kommer i månedene før. Det gjøres en stor innsats for å spre turisttrafikken til Norge utover hele året, og tallene så langt i 2019 tyder på at det fungerer.

177 milliarder i samlet turistkonsum

At både internasjonale og norske gjester i økende grad velger å bruke feriedager og -penger i Norge er positivt for norsk økonomi og arbeidsplasser. Reiselivsnæringen sysselsetter 166 400 personer i både distrikt og by, og de 177 milliardene som er samlet turistkonsum bidrar til 4,3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt.

Med vedvarende lav kronekurs legger flere utenlandske turister ferien til Norge. Det har vært – og er fortsatt - gunstig for utenlandske turister å reise til Norge, og for nordmenn å feriere hjemme.

God sommer og god krone gir god vinter

Selv om sommeren er sesongen med desidert høyest turisttrafikk i Norge, betyr også vinteren mye for reiselivsnæringen. Vinterturismen i Norge har økt jamt og trutt de siste 15 årene.

-Lav kronekurs øker sannsynligheten for en veldig god vintersesong. Vinteren er preget av færre rundreiser og skiturisme der de tilreisende holder seg på en destinasjon. Historisk sett vet vi at særlig dansker legger vinterferien til Norge – og spesielt om kronekursen er gunstig, sier Bratland Holm.

Tall fra SSB:

Kommersielle gjestedøgn Juli
20182019%-endring%-andel
I alt6 289 2956 575 1715100
Norge4 111 5114 242 158365
Utlandet i alt2 177 7842 333 013735
Tyskland509 439549 491824
Nederland224 329236 899610
Sverige205 564228 7581110
USA150 293177 486188
Danmark113 127110 386-25
Frankrike95 253106 081115
Kina86 04891 40964
Storbritannia75 16474 164-13
Sveits69 64672 38743
Spania68 39667 664-13
Belgia48 56252 56482
Italia51 05449 873-22
Resten av Asia 2018-49 36145 289-82
Russland34 41641 808212
Østerrike34 47030 782-111
Sør-Korea23 22825 759111
Australia20 06220 15501
Japan20 93716 478-211
India9 50612 740341
Canada6 91812 043741
De forente arabiske emirater9 84210 54670
Taiwan10 1899 657-50
Brasil8 7989 36160
Thailand4 6024 87060
Qatar1 2443 2201590
Indonesia1 6612 950780
Singapore2 2062 642200
Malaysia1 5241 984300